Rajono 4 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas „AŠ MOKU RAŠYTI“

Kovo 13 diena Trakų pradinėje mokykloje vyko rajono ketvirtų klasių moksleivių lietuvių kalbos diktanto ir viktorinos konkursas., skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

 

Konkursas vyko dviem etapais: pirmasis etapas vyko mokyklose, medžiagą diktantui parengė mokyklų metodinės tarybos darbo grupės, antrasis etapas (diktantas ir viktorina) vyko Trakų pradinėje mokykloje. Diktanto tekstas ir viktorinos užduotys parengtos vadovaujantis 4 klasės lietuvių kalbos Bendrosiomis programomis.

Diktanto ir viktorinos konkurse dalyvavo Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“, Lentvario pradinės mokyklos, Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos, Rūdiškių gimnazijos, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos ir Trakų pradinės mokyklos ketvirtokai.

Mokiniai buvo gerai nusiteikę, aktyvūs konkurso dalyviai. Diktantą geriausiai pavyko parašyti Trakų pradinės mokyklos ketvirtokei Gabijai Pundziūtei, antrąją vietą užėmė Andrius Švilpauskas, Lentvario pradinės mokyklos ketvirtokas, treti buvo Agnė Grigaliūnaitė Lentvario pradinės mokyklos ir Neitaras Švabauskas, Trakų pradinės mokyklos mokiniai. Viktorinoje geriausių rezultatų pasiekė Auštadvario mokyklos- darželio „Gandriukas“ ketvirtokų komanda.

Diktanto konkurso I - III vietų laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis, dalyviai - padėkos raštais už dalyvavimą konkurse ir atminimo dovanėlėmis. Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis už dalyvavimą viktorinoje.

Dėkojame konkurso koordinatoriams– Trakų švietimo centrui, Trakų pradinės mokyklos konkurso organizatoriams, rajono pradinių klasių mokytojams parengusiems mokinius diktanto ir viktorinos konkursui.