Trakų pradinei mokyklai -15 metų

Gegužės 24 dieną Trakų pradinės mokyklos bendruomenė susirinko į Trakų kultūros rūmus, kur vyko baigiamasis mokyklos 15-os metų sukakties renginys. Visą gegužės mėnesį mokykloje vyko renginiai skirti mokyklos jubiliejui: futbolo, bėgimo varžybos, mokinių darbų parodos, akcija: simbolinis gyvas gėlės žiedas, kurį sudarė mokyklos mokiniai ir mokytojai su skaičiumi 15 mokyklos kiemelyje, kryptingo meninio ugdymo klasių pasirodymai, abėcėlės šventė, neįgaliųjų vaikų šeimos šventė.

15 metų daug , ar mažai? Mažai, jeigu galvosime apie metus ir daug, jeigu prisiminsime nueitą kelią, nuveiktus darbus, rezultatus. 1998 metais, pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais, mokykloje mokėsi 431 mokinys, buvo 19 klasių komplektų, mokinių skaičius augo ir 1999 -2000 mokslo metais mokykloje mokėsi 503 mokiniai.Mokyklą baigė ir įgijo pradinį išsilavinimą 1520 mokinių. 2004 – 2005 į mokyklos bendrą būrį įsijungė Bagdononių ir Ismonių pradinio ugdymo skyriai , buvo įsteigta Trakų pradinės mokyklos neigaliųjų vaikų socialinės globos skyrius. Tuomet tuėrėjome išmokti dar labiau būti atidesni. Juk nuo tada mokykla tapo vienintele mokykla respublikoje turinčia vaikų su negalia grupę.Augo mokykla , augo ir mokyklos pripažinimas. Šiandieną turime kuo pasidžiaugti:puikiais mokinių pasiekimais moksle , tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono konkursuose, varžybose, kuriuose mokiniai parodė savo kalbinius, matematinius, gamtinius, meninius, sportinius gebėjimus ir žinias. Mokykloje mokinys turi būti saugus ir laimingas, tik tada jo vaikystė ir prisiminimai apie mokyklą, apie pirmąjį mokytoją išliks visam gyvenimui. Tą žino kiekvienas mokyklos pedagogas. Šauni mokytojų komanda nuolatos kelia kvalifikaciją, ieško inovatyvių idėjų, metodų, dalijasi patirtimi su rajono, respublikos mokytojais.

Džiaugiamės, kad gegužės 24 d. Trakų pradinės mokyklos bendruomenė kartu su švenės svečiais linksmai pažymėjo jaunatvišką 15 metų sukaktį. Mokyklos bendruomenės gimtadienio proga pasveikinti atvyko LR seimo narė D.Mikutienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas A.Rimkus, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja D.Zalieckienė, Trakų seniūnas K.Vilkauskas, Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistai, Trakų švietimo centro atstovai, ugdymo įstaigų vadovai bei darželio ,,Obelėlė" ugdytiniai. Už sąžiningą ilgametį darbą pradinėje mokykloje mokyklos darbuotojams buvo įteiktos Trakų rajono mero Padėkos direktorei Algei Vladzei Gumbaragienei, Aleksandrai Novak, Zofijai Samulevičienei, Violetai Filonovai, Danai Liudvinovič, Rasai Alesionkaitei – Čirbienei, Rūtai Kacelavičiūtei, Vitalijai Širbinskienei, Astai Cijūnaitienei. A.Rimkus Trakų rajono asavivaldybės administracijos vardu įteikė 1000 LT dovanų čekį Trakų pradinei mokyklai.

Po šiltų sveikinimo žodžių renginio vedančioji direktoriaus pavaduotoja Sandra Stasiūnaitė- Luskevičienė pakvietė pasižiūrėti koncertą- televizijos laidas- kurias parengė pradinės mokyklos mokiniai bei mokytojai. Skambant nuotaikingoms dainoms ir aidint ritmiškiems šokiams, žiūrovai susipažino su Trakų pradinės mokyklos mokinių meniniais, sporto pasiekimais,o teatralizuotu dainų pateikimu demonstravo scenoje muzikinius gebėjimus. Cituodama 2a kl. mokinių mintis, kurias jie sudėjo į klasės laikraštį, mokyklos direktorė linkėjo mokyklai stovėti dar ilgus metus ir kasmet sulaukti vis daugiau mokinių.

Koncerto pabaigoje kylant scenoje muilo burbulų žiburėliams, vaikai dainuodami džiaugėsi:
,,Pavasaris pasipuošia žiedais
Ir vėl atgimsta mažos mūsų viltys...
Vaiklystė nesustodama pamos mums ir nueis,
Tad džiaukimės, kol esame vaikai".