Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje

foto