Rugsėjo – spalio renginiai, veiklos, integruotos pamokos varžybos mokykloje

 Mokslo metų pradžios šventė, pirmoji pamoka (1-4 klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos bendruomenė).
 Rugsėjo 12, 26 d. d, – saugaus eismo dienos mokykloje 1,2 klasių mokiniams su Trakų policijos pareigūnais.

Rugsėjo 16,17,18,19 d.d. Europos judumo savaitė 2019 -,,Žingsniuokime kartu,, su 1-4 klasių mokiniais ir mokytojais, (organizatorė visuomenės sveikatos slaugytoja Jolanta Rybalko)

Rugsėjo 26 d. – Europos kalbų diena, dalyviai 1-4 klasių mokiniai ir mokytojai, (organizatorės mokytojos Lina Bujanovskaja ir Inta Steponavičienė).

Spalio 4 d. – tradicinė Profesijų diena, integruotos pamokos, kuriose dalyvavo 1-4 klasių mokinių tėveliai ir pristatė savo profesijas.

Spalio 8-15 d. d.– tarpklasinės 3,4 klasių kvadrato varžybos.

Spalio 10 d. - Programavimo savaitė:

,,Programavimo pradžiamokslis- 1c klasės mokiniai ir mokytoja Jolanta Puodžiūnaitė, ,,Programuoju žaisdamas. BIT by BIT,, -2a klasės mokiniai ir mokytoja Audronė Civilkienė, 2d klasės mokiniai ir mokytoja Rasa Alesionkaitė- Čirbienė,

,,Programavimo pradžiamokslis. Code. org. Minecraft,, -3c klasės mokiniai ir mokytoja Ramunė Bikauskienė,

Programavimo valanda – neformaliojo ugdymo ,,Įdomioji informatika,, būrelio mokiniai ir jų vadovė Audrė Butiutienė.

Spalio 10 d.1-4 klasių mokiniams organizuota Košės diena (organizatorė visuomenės sveikatos slaugytoja Jolanta Rybalko).

 Spalio 23, 25 d.d. Integruotos pasaulio pažinimo pamokos su visuomenės sveikatos slaugytoja Jolanta Rybalko 4a, 4d klasėse ,,Klimato kaita,,.

Spalio 1-30 d. d. neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus ugdytinių projektas ,,Stebiu, jaučiu, veikiu,, (organizatorės Anželika Jachimovič, Inta Steponavičienė).

 Spalio 25 d. sveikatingumo diena, projektas ,,Augu sveikas,, -integruotos pamokos 1-4 klasėse (organizatoriai - klasių vadovai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spalio 23, 25 d.d. Integruotos pasaulio pažinimo pamokos su visuomenės sveikatos slaugytoja Jolanta Rybalko 4a, 4d klasėse ,,Klimato kaita,,.