Darbo užmokestis

Trakų pradinės mokyklos darbuotojų 2017 m. III  ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Informacija apie Trakų Pradinės mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Eil.Nr.

Pareigybė

Darbo užmokestis (Eurais)

1. Direktorius 1107,16
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 905,87
3. Neformalaus ugdymo organizatorius 520,96 (0,5 etato)
4. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 390,50
5. Vyr. buhalteris 639
6. Raštinės vedėjas 380
7. Bibliotekos vedėjas 528,95
8. Mokytojas metodininkas 883,52 (32val.)
9. Vyresnysis mokytojas 826,88 (32val.)
10. Švietimo pagalbos specialistas 689,60 (2,5 etato)
11. Neformaliojo ugdymo pedagogas 513,18
12. Vyr. socialinis darbuotojas 292,88 (0,5 etato)
13. Socialinis darbuotojas  291,11 (0,5 etato)
14. Socialinio darbuotojo padėjėjas 415,35
15. Mokytojo padėjėjas 190 (0,5 etato)
16. Vairuotojas 426
17. Pastatų priežiūros darbininkas 380 (1 etatas)
18. Valytojas 380 (1 etatas)
19. Budintis 380 (1 etatas)
20. Kiemsargis 380 (1 etatas)
21. Vyr. virėjas 380 (1 etatas)
22. Virėjas 380 (1 etatas)
23. Virtuvės pagalbinis darbininkas 380 (1 etatas)