Klasės

 

Klasė

Klasės mokytojas ir vadovas

Anglų kalbos mokytojas

Muzikos mokytojas

Tikybos mokytojas

1a

Liucija Tylertienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1b

Audronė Pavilavičienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1c

Žyvilė Kacelavičienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1d

Janina Kudrevičienė

 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

2a

Girėnas Širbinskas

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

2b

Jolanta Puodžiūnaitė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2c

Rasa Lietuvninkienė

Dalia Valikonienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

2d

Asta Cijūnaitienė

Dalia Valikonienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3a

Audronė Civilkienė

Vilija Špiliauskaitė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3b

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

3c

Rūta Kacelavičiūtė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4a

Violeta Filonova

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4b

Ramunė Bikauskienė

Dalia Valikonienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

4c

Gina Taškuvienė

Dalia Valikonienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė