Klasės

2017/2018 m.m. 

Klasė

Klasės mokytojas ir vadovas

Anglų kalbos mokytojas

Muzikos mokytojas

Tikybos mokytojas

1a

Violeta Filonova

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1b

Gina Taškuvienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1c

Ramunė Bikauskienė

 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

2a

Liucija Tylertienė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2b

Audronė Pavilavičienė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2c

Žyvilė Kacelavičienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2d

Janina Kudrevičienė

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

3a

Girėnas Širbinskas

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

3b

Jolanta Puodžiūnaitė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3c

Rasa Lietuvninkienė

Dalia Valikonienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

3d

Asta Cijūnatienė

Dalia Valikonienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4a

Audronė Civilkienė

Vilija Špiliauskaitė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4b

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

4c

Rūta Kacelavičiūtė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė