Klasės

2018/2019 m.m. 

Klasė

Klasės mokytojas ir vadovas

Anglų kalbos mokytojas

Muzikos mokytojas

Tikybos mokytojas

1a

Audronė Civilkienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1b

Rūta Kacelavičiūtė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1c

Virginija Poškaitė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1d 

Rasa Alesionkaitė - Čirbienė

 

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

2a

Violeta Filonova

Lina Bujanovskaja

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2b

Gina Taškuvienė

 Lina Bujanovskaja

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

2c

Ramunė Bikauskienė

Lina Bujanovskaja

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

3a

Liucija Tylertienė

Lina Bujanovskaja

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3b

Audronė Pavilavičienė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3c

Žyvilė Kacelavičienė

Julija Bujanovskaja

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3d

Janina Kudrevičienė

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

4a

Girėnas Širbinskas

Vilija Špiliauskaitė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

4b

Jolanta Puodžiūnaitė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4c

Rasa Lietuvninkienė

Dalia Valikonienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

4d

Asta Cijūnaitienė

Dalia Valikonienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė