Neformalusis vaikų švietimas

 

 

PATVIRTINTA

Trakų pradinės mokyklos

direktoriaus 2016-09-01

įsakymu Nr. 1.3. 94         (V)

TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS

2016-2017 M.M.  I PUSMEČIO NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠTIS  

 

Savaitės diena

Užsiėmimo pavadinimas

Valandų skaičius

Laikas

Vieta

Vadovo v.,pavardė

Pirmadienis

,,Išmanioji matematika 2 kl.“

,,Pasakų pasaulyje 3-4 kl.“

,,Etnomuzikavimas 3-4 kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“

,,Stalo žaidimai 3-4 kl.“

,,Futbolas 1-2 kl.“

1

1

1

1

1

1

12.00-12.45

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

13.45-14.30

Kompiuterių kl.

4c kl.

Muzikos kab.

Sporto salė

3a kl.

Sporto salė

Jolanta Puodžiūnaitė

Gina Taškuvienė

Inta Steponavičienė

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

Audronė Civilkienė

Vidmantas Zagurskas

Antradienis

,,Mokomės žaisdami 1 kl.“

,,Linijiniai šokiai 1 kl.“

,,Mažųjų kūrybinės dirbtuvės 4 kl.“

,,Dainavimas 1-2 kl.“

,,Judrieji žaidimai 1 kl.“

1

1

1

1

1

12.00-12.45

12.00-12.45

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

Anglų kab.

Aktų salė

4b kl.

Muzikos kab.

Sporto salė

Vilija Špiliauskaitė

Liucija Tylertienė

Ramunė Bikauskienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Žyvilė Kacelavičienė

Trečiadienis

,,Stalo žaidimai 1-2 kl.“

,,Dainavimas 3-4 kl.“

,,Etnomuzikavimas 3-4 kl.“

,,Judrieji žaidimai 2 kl.“

,,Išmanioji matematika 2 kl.“

1

1

1

1

1

12.00-12.45

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

3a kl.

Muzikos kab.

Aktų salė

Sporto salė

2b kl.

Audronė Civilkienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Inta Steponavičienė

Žyvilė Kacelavičienė

Jolanta Puodžiūnaitė

Ketvirtadienis

,,Įdomioji informatika“ I gr.

,,Darbščiosios rankos“

,,Įdomioji informatika“ II gr.

,,Įdomieji darbeliai 2 kl.“

,,Pasakų pasaulyje 1-2 kl.“

 ,,Jaunieji tyrėjai 3 kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“

1

1

1

2

1

1

1

12.00-12.45

12.00-12.45

12.55-13.40

12.00-13.40

12.00-12.45

 12.55-13.40

12.55-13.40

Kompiuterių kl.

Tikybos kab.

Kompiuterių kl.

2c kl.

4c kl.

 3a kl.

Sporto salė

Audrė Butiutienė

Daiva Januškevičienė

Audrė Butiutienė

Rasa Lietuvninkienė

Gina Taškuvienė

Audronė Civilkienė

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

Penktadienis

,,Saugaus eismo ABC“

,,Linijiniai šokiai 1 kl.“

,,Darbščiosios rankos “

,,Futbolas 3-4 kl.“

1

1

1

1

12.00-12.45

12.00-12.45

12.00-12.45

12.55-13.40

4a kl.

Aktų salė

Tikybos kab.

Sporto salė

Violeta Filonova

Liucija Tylertienė

Daiva Januškevičienė

Vidmantas Zagurskas