Neformalusis vaikų švietimas

TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS

2017-2018 M.M. I PUSMEČIO NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠTIS

 

 

Savaitės diena

Užsiėmimo pavadinimas

Valandų skaičius

Laikas

Vieta

Vadovo v. pavardė

Pirmadienis

,,Saugaus eismo ABC“

,,Darbščiosios rankos 3-4 kl.“

,,Judrieji žaidimai 1-2 kl.“

,,Dainavimas 1-2 kl.“

,,Stalo žaidimai 1-2 kl.“

,,Įdomioji matematika 3-4 kl.“

,,Linijiniai šokiai 2-4 kl.“

,,Futbolas“

1

1

1

1

1

1

1

1

12.00-12.45

12.00-12.45

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

13.45-14.30

1a kl.

Tikybos kab.

Sporto salė

Muzikos kab.

4a kl.

Kompiuterių kl.

Aktų salė

Sporto salė

V.Filonova

D.Januškevičienė

Ž.Kacelavičienė

I.Steponavičienė

A.Civilkienė

J.Puodžiūnaitė

L.Tylertienė

V.Zagurskas

Antradienis

,,Dainavimas 3-4 kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“

,,Šiuolaikiniai šokiai“

1

1

1

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

Muzikos kab.

Sporto salė

Aktų salė

S.Stasiūnaitė Luskevičienė

R.Alesionkaitė-Čirbienė

S.Dambrauskienė

Trečiadienis

,,Pasakų pasaulyje 1-2 kl.

,,Darbščiosios rankos 1-2 kl.“

,,Dainavimas 3-4 kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“

,,Dainavimas 1-2 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 3-4 kl.“

,,Stalo žaidimai 3-4 kl.“

,,Futbolas“

2

1

1

1

1

1

1

1

12.00-13.40

12.00-12.45

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

13.45-14.30

1b kl.

Tikybos kab.

Mokytojų kam.

Sporto salė

Muzikos kab.

3c kl.

4a kl.

Sporto salė

G.Taškuvienė

D.Januškevičienė

S.Stasiūnaitė Luskevičienė

R.Alesionkaitė-Čirbienė

I.Steponavičienė

R.Lietuvninkienė

A.Civilkienė

V.Zagurskas

Ketvirtadienis

,,Įdomioji informatika 3-4 kl.“

,,Judrieji žaidimai 1-2 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 3-4 kl.“

,,Jaunieji tyrinėtojai 4a kl.“

,,Šiuolaikiniai šokiai“

2

1

1

1

1

12.00-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

12.55-13.40

Kompiuterių kl.

Sporto salė

3c kl.

4a kl.

Aktų salė

A.Butiutienė

Ž.Kacelavičienė

R.Lietuvninkienė

A.Civilkienė

S.Dambrauskienė

Penktadienis

,,Linijiniai šokiai 2-4 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 1-2 kl.“

1

1

12.00-12.45

12.00-12.45

Aktų salė

2d kl.

L.Tylertienė

J.Kudrevičienė