Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

Mokyklos vadovų gegužės mėnesio darbotvarkės

Data

Veikla

Vieta

Dalyvauja

05-02             

Direkcinis pasitarimas

Mokyka

Algė Vladzė Gumbaragienė
Irena Nevedomskienė
Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

05-02

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas.
Rašymas 2 dalis-2-ose klasėse.
Pasaulio pažinimas 4-ose klasėse
2a, 1d, 4a, 4b,4c klasių patalpose,
aktyvioje klasėje
Irena Nevedomskienė
Algė Vladzė Gumbaragienė
 

05-03

Klausimyno pildymas.(IV klasės)

4a, 4b, 4c klasių patalpose

Algė Vladzė Gumbaragienė
Irena Nevedomskienė
 

05-04

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas.
Matematikos testai-2-ose, 4-ose klasėse
2a, 1d, 4a, 4b,4c klasių patalpose,
aktyvioje klasėje
Algė Vladzė Gumbaragienė
Irena Nevedomskienė

05-05,06

Diagnostinių ir standartizuotų testų įvertinimų suvedimas į DIVEMO sistemą

Mokytojų kambarys

Irena Nevedomskienė

05-05

Projekto pristatymas ,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas,, 

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Irena Nevedomskienė
Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė
 05-09  Mažųjų skaitovų konkursas ,,Po gimtinės stogu”  Trakų švietimo pagalbos tarnyba  Irena Nevedomskienė
05-17 Projekto ,,Lyderių laikas 3“ įžanginis renginys Savivaldybės salė Algė Vladzė Gumbaragienė
05-23 Pirmųjų klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų posėdis
Mokykla
Algė Vladzė Gumbaragienė
Irena Nevedomskienė
Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė
05-24 Trečiųjų klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų posėdis Mokykla
Algė Vladzė Gumbaragienė,
Irena Nevedomskienė,
Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė
05-25 Antrųjų klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų posėdis Mokykla
Algė Vladzė Gumbaragienė,
Irena Nevedomskienė,
Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė
05-26 Ketvirtųjų klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų posėdis Mokykla
Algė Vladzė Gumbaragienė,
Irena Nevedomskienė,
Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė
05 paskutinė savaitė Paskutinio skambučio šventė Mokykla

Algė Vladzė Gumbaragienė,

Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė
06-01 Renginys ,,Taikos glėbys“ Mokykla

Algė Vladzė Gumbaragienė,

Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė