Apie mokyklą

1998 liepos 1 dieną, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Trakų Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla reorganizuota į Trakų Vytauto Didžiojo (vidurinę mokyklą) gimnaziją ir Trakų pradinę mokyklą. Trakų pradinė mokykla savo veiklą pradėjo 1998 rugsėjo 1 dieną. Mokykla stovi ant gražaus Lukos (Bernardinų) ežero kranto.

  • Mokyklos tipas - pradinė mokykla, kodas 3122
  • Mokomoji kalba - lietuvių, kodas lit

Mokyklos skyrius

Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius

Mokyklos tarybos sudėtis

Mokyklos tarybos pirmininkė Audronė Civilkienė
Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotoja Jurgita Gruodienė
Sekretorė Ramūnė Bikauskienė
Nariai

Mokytojai

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė
Inta Steponavičienė
Rasa Lietuvninkienė
Violeta Ramoškienė

Tėvai

Gintaras Nalivaika
Kristina Slavinskienė
Aušra Barkauskienė
Mindaugas Ryla
Edgaras Gurskas

Mokyklos valdymo struktūra

Įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus darbuotojai. Direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga, priešgaisrine sauga.

Vyr. socialinis darbuotojas organizuoja socialinį darbą įstaigoje, koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja visų sričių specialistų bendradarbiavimą.

Įstaigoje dirbantys specialistai: socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, neformaliojo ugdymo pedagogai, gydytojas, slaugytojas, kineziterapeutas - ergoterapeutas. Šie specialistai atsakingi už galutinius rezultatus – gaunamą paslaugos kokybę, t. y. už pavaldžių jiems darbuotojų, vykdančių paslaugos teikimą, valdymą, dalyvauja komandiniame darbe, teikia pasiūlymus paslaugų kokybės gerinimo klausimais, priima sprendimus dėl reikiamų paslaugų skyrimo asmeniui.

Įstaigoje dirbantys: socialinio darbuotojo padėjėjai. Šios profesijų darbuotojai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

mokyklos valdymo struktūra 

atsisiųsti organizacinę struktūrą (pdf)

 

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.