Mokyklos naujienos

Rugsėjis sugrąžina mus visus iš vasaros, iš ilgo išsiskyrimo, jis pradeda rudenį - dar žydintį, bet jau susimąsčiusį. Stebuklingais saulėtų rytų voratinkliais pasidabinęs rugsėjis žengia dar vieną naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią, juk nesimatėme su antrokais, trečiokais, ketvirtokais ištisus 5 mėnesius... Laukiame pirmokų, smalsių mažųjų mokinukų...

Kiekviena rugsėjo pirmoji - prasminga įžanga į visų - mokytojų, mokinių, tėvelių - bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo pastangų ir darnaus sutarimo.

Gerbiama Trakų pradinės mokyklos bendruomene,

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr.V-1839 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų,, nuo 2020m. rugsėjo pirmosios dienos Trakų pradinės mokyklos mokytojų tarybos nutarimu patvirtinta ugdymo organizavimo tvarka:

1.Pamokos vyks be skambučio pagal skirtingą pamokų laiką:

 • Pamokų laikas (1a, 1b, 1c, 1d)
  1 pamoka - 8.10 - 8.45 (Pertrauka lauke)
  2 pamoka - 8.55 - 9.30 (Valgymo pertrauka)
  3 pamoka -10.00 - 10.35 (Pertrauka lauke)
  4 pamoka - 10.45 - 11.30 (Pertrauka lauke, pertrauka pamokos metu)
  5 pamoka - 12.00 - 12.35
 • Pamokų laikas (2a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d)
  1 pamoka - 8.00-8.45 (Pertrauka lauke)
  2 pamoka - 8.55-9.40 (Pertrauka lauke)
  3 pamoka - 9.50-10.35 (Valgymo pertrauka, pertrauka lauke)
  4 pamoka - 11.05-11.50 (Pertrauka lauke)
  5 pamoka - 12.00-12.45
  6 pamoka -12.55 – 13.40
 • Pamokų laikas (2b, 2d, 4a, 4b, 4c)
  1 pamoka - 8.00-8.45 (Pertrauka lauke)
  2 pamoka- 8.55-9.40 (Pertrauka lauke)
  3 pamoka - 9.50-10.35 (Pertrauka lauke)
  4 pamoka - 10.45-11.30 (Valgymo pertrauka, pertrauka lauke)
  5 pamoka - 12.00-12.45
  6 pamoka - 12.55 – 13.40

2. Mokinių įėjimas į mokyklą vyks pagal paną:

ĮĖJIMO Į MOKYKLĄ PLANAS

 • 1A, 1B, 1C, 1D klasių mokinių įėjimas į mokyklą - (CENTRINIS ĮĖJIMAS)
 • 2A, 2B, 2C, 3A, 3D, 4A mokinių įėjimas į mokyklą -ŠONINIS ĮĖJIMAS
 • 2D, 3B, 3C, 4B, 4C mokinių įėjimas į mokyklą - ĮĖJIMAS IŠ VALGYKLOS PUSĖS
 • ĮĖJIMAS Į MOKYKLĄ IŠ GATVĖS PRO VARTUS

3. Įeiti į mokyklą galės tik mokiniai ir mokyklos darbuotojai. Privaloma dėvėti veido kaukę.
4. Mokiniams kabinetuose kaukės bus rekomenduojamos, bet neprivalomos.
5. Mokinius lydintys tėveliai ar kiti asmenys galės palydėti savo vaikus iki mokyklos durų, pagal įėjimo į mokyklą planą.

Po pamokų tėveliai ir kt. lydintys asmenys mokinių lauks mokyklos kieme, privalės dėvėti kaukę ir laikytis 1 m. atstumo.

6. Čiaudintys, sloguojantys, kosintys ar karščiuojantys mokiniai privalės pasilikti namuose.

7. Mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas 37.3 ir daugiau laipsnių C, ar ūminių ir kitų viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (slogavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant bus izoliuojami, apie tai bus pranešta mokinio tėvams.

8. Tėveliai galės lankytis mokykloje tik susitarę su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistu, mokyklos administracija ir tik pasibaigus pamokoms. Atvykęs privalės registruotis ,,Lankymosi mokykloje registracijos žurnale,, centrinio įėjimo fojė pas budintį darbuotoją ir ten laukti mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, administracijos atstovo.

9. Klasių vadovai susiderins su mokinių tėvais dėl komunikavimo formų.

10. Pertraukų metu kabinetai, kuriuose bus didesnis mokinių srautas bus dezinfekuojamos. Visos klasės vėdinamos.

11. Mokytojai bus aprūpinti veidą dengiančiais skydeliais, kaukėmis ir naudosis jeigu tarp mokinio ir mokytojo nebus išlaikomas 2 metrų atstumas.

12. Mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyks tokia tvarka:

9.30 – 1A,1B klasių mokiniai
9.45 – 1C, 1D klasių mokiniai
10.35 – 2A, 2C klasių mokiniai
10.45 – 3B, 3C klasių mokiniai
10.55 – 3A, 3D klasių mokiniai
11.30 – 4C, 2D klasių mokiniai
11.45 – 4B, 4A, 2B klasių mokiniai

13. Mokiniai galės atsinešti savo užkandžius į mokyklą ir valgyti klasėje.

14. Mokyklos bufetas neveiks.

15. Lauke bus suformuotos kelios lauko klasės, esant reikalui pamokos galės vykti lauke.

16. Mokytojams parengtos instrukcijos dėl ugdymo proceso organizavimo:
16.1 pagal galimybes pamokas ir pertraukas organizuos lauke;
16.2. mokytojai dalykininkai, ateis pasiimti mokinių prieš pat pamoką. Valytojos pasibaigus pamokai dezinfekuos, vėdins kabinetą prieš pamoką;
16.3. bibliotekininkė parengs mokinių lankymosi tvarkaraštį bibliotekoje (visai klasei);
16.4. įeiti į mokyklą, iš klasės į kabinetą, sporto salę, pagalbos mokytojų kabinetus, valgyklą, iki klasės mokiniai ir darbuotojai galės tik su veido apsaugos kaukėmis;
16.5. klasėje mokytojas privalės dėvėti veido apsaugos kaukę, jeigu neišlaikys 2 metrų atstumo nuo mokinio.
16.6. mokiniai, išėję už mokyklos teritorijos( į išvyką), privalės dėvėti apsaugos liemenę;
16.7. į valgyklą mokinius palydės kaimyninė mokytoja, kita prižiūrės 2-jų klasių likusius vaikus;
16.8. prieš pamokas pirmųjų klasių mokytojos pasitiks mokinius lauke 8.00 val. ;
16.9. 2- 4 klasių mokiniai iki klasės ateis pro jam priskirtą įėjimą savarankiškai.
16.10. teritorijos lauke bus padalintos mokiniams, besimokantiems viename aukšte:
16.10.1. 1 savaitė – kiemelis- pirmokams, futbolo aikštelė, asfaltuotas takas - 2 aukšto mokiniams, stadionas-3 aukšto vaikams;
16.10.2. 2 savaitė – kiemelis -3 aukšto vaikams, futbolo aikštelė, asfaltuotas takas – pirmokams, stadionas -2 aukšto mokiniams;
16.10.3.3 savaitė – kiemelis -2 aukšto vaikams, futbolo aikštelė, asfaltuotas takas - 3 aukšto vaikams, stadionas -pirmokams.

17. Tvarka suderinta su Trakų pradinės mokyklos taryba 2020-08-26.

 

Linkime visiems saugių mokslo metų!

Mokyklos l.e. direktorė Irena Nevedomskienė

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.