Mokyklos naujienos

Pareigybė priskiriama LPK 2 grupei, pareigybės lygis – A2, pareigybės (etato) dydis – 1.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,0 - 9,0 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Įsakymas dėl konkurso komisijos sudarymo (PDF)

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vyr. buhalterio ar panašaus darbo patirtį;
 3. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programos paketu;
 4. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
 5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Mokyklos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 • teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;
 • teikti įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 • rengti įstaigos biudžeto projektus;
 • sudaryti biudžeto išlaidų sąmatas, surenka ekonomines, statistines žinias ir laiku pateikia Finansų skyriui, Mokesčių inspekcijai, SODRAI;
 • tvarkyti ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą;
 • analizuoti įstaigos finansinę veiklą ir pagal buhalterinės apskaitos duomenis nustato ekonomijos šaltinius ar nuostolių priežastis;
 • dalyvauti ilgalaikio materialiojo, nebalansinio turto, atsargų, piniginių lėšų inventorizacijoje ir įformina inventorizavimo aprašais;
 • ruošti mokomuosius pavedimus į banką, tvarko kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą;
 • sudaryti visus apskaitos registrus;
 • vykdyti išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 • rengti ir pasirašyti įstaigos finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
 • nurodyti įstaigos darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus;
 • vizuoti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
 • rengti ir teikti įstaigos vadovui pasiūlymus, reikalauja iš darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
 • reikalauti iš atsakingų įstaigos darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
 • Kelti kvalifikaciją.

Konkursas paskelbtas el. paslaugų modulyje:

https://www.vataras.lt/vtis/ 

 • Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, privalo pateikti dokumentus į Trakų pradinės mokyklos el. paštą Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 • Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (nuo 2021 m. kovo 10 d.).
 • Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Tel. pasiteirauti: (8 528 55587)
 • Mokyklos el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2022 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.