Mokyklos naujienos

2020–2021 mokslo metai  prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.  Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Ugdymo procesas baigiasi 2021 m. birželio 16 d.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė 2020–2021 mokslo metais – 20, Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos.

Rudens 2020-10-26–2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-14 - 2021-01-03
Žiemos 2021-02-15 – 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 – 2021-04-09
Vasaros atostogos 2021-06-17 – 2021-08-31

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • Pirmasis pusmetis: 2020-2021 m. m. – nuo 2020 m. rugsėjo 1d. iki 2021 m. sausio 7 d.
  • Antrasis pusmetis: 2020-2021 m. m. – nuo 2020 m. sausio 8d. iki 2021 m. birželio16 d. 

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.