Mokyklos naujienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 ,,Dėl pradinio, pagrindinio, vidutinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” pakeitimo ir Trakų pradinės mokyklos mokytojų tarybos nutarimu 2021-08-26 Nr. 5 patvirtinta ugdymo organizavimo tvarka nuo 2021-09-01.

 1. Pamokos vyks be skambučio pagal numatytą pamokų laiką:

Pamokų laikas
(1a, 1b, 1c)

1 pamoka - 8.10 - 8.45
2 pamoka – 8.55 - 9.30
3 pamoka – 9.40 - 10.15
4 pamoka - 10.55 - 11.30
5 pamoka - 12.00 - 12.35

Pamokų laikas
(2a, 2b, 2c, 2d)

1 pamoka - 8.00 - 8.45
2 pamoka - 8. 50 - 9.35
3 pamoka – 9.45 - 10.30
4 pamoka – 11.00 - 11.45
5 pamoka – 12.00 -12.45
6 pamoka - 13.00 - 13.45

Pamokų laikas
(3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d)

1 pamoka - 8.00 - 8.45
2 pamoka - 8.55 - 9.40
3 pamoka - 9.50 - 10.35
4 pamoka - 10.45 - 11.30
5 pamoka - 12.00 - 12.45
6 pamoka - 13.00 - 13.45

 1. Mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyks tokia tvarka:

 • 10.00 – 1C klasės mokiniai.
 • 10.15 – 1A,1B klasių mokiniai.
 • 10.30 – 2B, 2D klasių mokiniai
 • 10.45 – 2A, 2C klasių mokiniai
 • 11.30 – 3A, 3B, 3C, 3D klasių mokiniai
 • 11.45 – 4A, 4B, 4C, 4D klasių mokiniai
 1. Mokiniai galės atsinešti savo užkandžius į mokyklą ir valgyti klasėje.

 2. Mokyklos bufete bus galimybė nusipirkti bandelių, karštos arbatos, kakavos nuo 14.00-15.00val..

 3. Mokykloje veiks prailgintos dienos grupė.

 4. Mokinių įėjimas į mokyklą vyks pagal paną:

 1. Įeiti į mokyklą galės tik mokiniai ir mokyklos darbuotojai. Privaloma dėvėti veido kaukę.
 2. Mokiniams kabinetuose kaukės bus rekomenduojamos, bet neprivalomos.
 3. Mokinius lydintys tėveliai ar kiti asmenys galės palydėti savo vaikus iki mokyklos durų, pagal įėjimo į mokyklą planą. Po pamokų tėveliai ir kt. lydintys asmenys mokinių lauks mokyklos kieme, privalės dėvėti kaukę ir laikytis 1 m. atstumo.
 4. Čiaudintys, sloguojantys, kosintys ar karščiuojantys mokiniai privalės pasilikti namuose.
 5. Mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas 37.3 ir daugiau laipsnių C, ar ūminių ir kitų viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (slogavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant bus izoliuojami, apie tai bus pranešta mokinio tėvams.
 6. 12.Tėveliai galės lankytis mokykloje tik susitarę su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistu, mokyklos administracija ir tik pasibaigus pamokoms. Atvykę privalės registruotis ,,Lankymosi mokykloje registracijos žurnale,, centrinio įėjimo fojė pas budintį darbuotoją ir ten laukti mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, administracijos atstovo.
 7. Klasių vadovai susiderins su mokinių tėvais dėl komunikavimo formų.
 8. Pertraukų metu kabinetai, kuriuose bus didesnis mokinių srautas bus dezinfekuojami. Visos klasės vėdinamos.
 9. Mokytojai bus aprūpinti veidą dengiančiais skydeliais, kaukėmis ir naudosis jeigu tarp mokinio ir mokytojo nebus išlaikomas 2 metrų atstumas.
 10. Pamokos, esant palankioms oro sąlygoms, galės vykti lauke.
 11. Mokytojams parengtos instrukcijos dėl ugdymo proceso organizavimo:
  17.1 pagal galimybes pamokas ir pertraukas organizuos lauke;
  17.2. mokytojai dalykininkai, ateis pasiimti mokinių prieš pat pamoką. Valytojos pasibaigus pamokai dezinfekuos, vėdins kabinetą prieš pamoką;
  17.3. įeiti į mokyklą, iš klasės į kabinetą, sporto salę, pagalbos mokytojų kabinetus, valgyklą, iki klasės mokiniai ir darbuotojai galės tik su veido apsaugos kaukėmis;
  17.4. klasėje mokytojas privalės dėvėti veido apsaugos kaukę, jeigu neišlaikys 2 metrų atstumo nuo mokinio.
 1. Mokiniai, išėję už mokyklos teritorijos( į išvyką), privalės dėvėti apsaugos liemenę;
 2. Prieš pamokas pirmųjų klasių mokytojos pasitiks mokinius lauke 8.00 val. ;
 3. 2- 4 klasių mokiniai iki klasės ateis pro jam priskirtą įėjimą savarankiškai.
 4. teritorijos lauke bus padalintos mokiniams, besimokantiems viename aukšte:
  21.1. 1 savaitė – kiemelis- pirmokams, asfaltuotas takas - 2 aukšto mokiniams, stadionas-3 aukšto vaikams;
  21.2. 2 savaitė – kiemelis -3 aukšto vaikams, asfaltuotas takas – pirmokams, stadionas -2 aukšto mokiniams;
  21.3. 3 savaitė – kiemelis -2 aukšto vaikams, asfaltuotas takas - 3 aukšto vaikams, stadionas - pirmokams.

 

Linkime visiems saugių mokslo metų!

Mokyklos direktorė Dalia Šidlauskienė

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2022 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.