Mokyklos teikiamos paslaugos

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbėjimo,  kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje:

 • organizuoja grupines ir pogrupines logopedines pratybas;
 • sudaro ir taiko darbe specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • moko taisyklingai tarti garsus;
 • lavina foneminę klausą;
 • moko garsinės analizės;
 • šalina kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumus;
 • ugdo rišliąją kalbą;
 • lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimui;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • rengia savo veiklos ataskaitą.

Logopedės informacija tėvams:

Individualios konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais teikiamos:

 • Pirmadieniais   08.00 – 16.00 val.
 • Trečiadieniais  08.00 – 16.00 val.
 • Penktadieniais  08.00 - 15.00 val.

Kontaktai

susisiekite el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.