Mokyklos bibliotekos paslaugos

Mokyklos bendruomenės nariai gali naudotis nemokamomis bibliotekos paslaugomis:

  1. Knygų skolinimas.
  2. Periodikos skaitymas.
  3. Mokinių aprūpinimas vadovėliais.
  4. Interneto prieiga, skirta informacijos paieškai.
  5. Skaityklos paslaugos.
  6. Kultūrinių, pažintinių renginių organizavimas.
  7. Parodų organizavimas.
  8. Bendradarbiavimas su kitomis kultūros įstaigomis.

Mokyklos bibliotekos vedėja Audrė Butiutienė