Mokyklos pedagogai

Irena Nevedomskienė — direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas,  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.  

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė — neformalaus ugdymo organizatorė, muzikos mokytoja metodininkė.

Nr Vardas, pavardė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija
1 Ramunė Bikauskienė pradinių klasių mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2 Lina Bujanovskaja anglų kalbos mokytoja  
3 Audrė Butiutienė bibliotekininkė, neformalaus ugdymo pedagogė  
4 Audronė Civilkienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
5 Asta Cijūnaitienė

pradinių klasių mokytoja

specialioji pedagogė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

specialioji pedagogė metodininkė

6 Rasa Alesionkaitė- Čirbienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
7 Violeta Filonova pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
8 Bronė Janavičienė
anglų kalbos
mokytoja
pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
9 Daiva Januškevičienė tikybos mokytoja tikybos vyr. mokytoja
10 Loreta Januškienė vyr mokytoja Vyr. šokio mokytoja
11 Silvija Juodviršienė logopedė metodininkė
12 Žyvilė Kacelavičienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
13 Rūta Kacelavičiūtė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
14 Janina Kudrevičienė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
15 Rasa Lietuvninkienė pradinių klasių mokytoja mokytoja metodininkė
16 Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė muzikos mokytoja muzikos mokytoja metodininkė
17 Audronė Pavilavičienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
18 Jolanta Puodžiūnaitė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
19 Loreta Ruškevičiūtė pradinių klasių mokytoja mokytoja metodininkė
20 Regina Sabaitienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
21 Inta Steponavičienė muzikos mokytoja muzikos mokytoja metodininkė
22 Girėnas Širbinskas pradinių klasių mokytojas mokytojas metodininkas
23 Vitalija Širbinskienė soc. pedagogė vyresnioji socialinė pedagogė
24 Gina Taškuvienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
25 Liucija Tylertienė pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
26 Vidmantas Zagurskas neformalus švietimas  

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.