Pedagogai

Irena Nevedomskienė — direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas, aukštasis, 1982 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą, 2-a vadybinė kategorija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė
— neformalaus ugdymo organizatorė, 1998 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos menų krypties dainavimo studijų operos solistės, koncertinės dainininkės, dėstytojos specializacijos programą, menų(muzikos) magistrė. 2-a vadybinė kategorija.

 

Nr Vardas, pavardė Išsilavinimas (ką baigė,kada, specialybė) Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija
1 Ramunė Bikauskienė Aukštasis
1994 baigė Vilniaus pedagoginio universiteto biologijos ir žemės ūkio pagrindų ir taikomųjų darbų specialybės kursą. 2002 m. baigė ŠU Kvalifikacijos institute edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studiju programą.

pradinių klasių mokytoja

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2 Lina Bujanovskaja
Aukštasis
1994 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakulteto braižybos, dailės ir darbų studijų kursą.
2001 m. Pedagogų profesinės raidos centre, Perkvalifikavimo studijų skyriuje, baigė anglų kalbos specialybės kursą. 
anglų kalbos mokytoja  
3 Audrė Butiutienė Aukštasis

2013 m. baigė Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos studijų programą (valstybinis kodas 61209S102) ir jai suteiktas komunikacijos ir informacijos bakalauro laipsnis.

bibliotekininkė, neformalaus ugdymo pedagogė  
4 Audronė Civilkienė Aukštasis
1985 m. baigė Marijampolės pedagoginės mokyklos auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose specialybės kursą.
2006m. Šiaulių universitete baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą, ir jai suteiktas edukologijosbakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
5 Asta Cijūnaitienė Aukštasis
1992 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės kursą.
2002 m. baigė ŠU Kvalifikacijos institute edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studiju programą.
2006 m. baigė VPU magistrantūros studijas, įvykdė edukologijos (spec. pedagogikos šakos) studijų programą.

pradinių klasių mokytoja

specialioji pedagogė

pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

specialioji pedagogė metodininkė

6 Rasa Alesionkaitė- Čirbienė Aukštasis
1998 m. Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultete baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
7 Violeta Filonova Aukštasis
1992 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo ir metodikos specialybės kursą

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
8 Bronė Janavičienė
Aukštasis
1974 m. baigė Vilniaus universiteto biologijos specialybės kursą.
Sertifikatas 2011-2012 m. mokymo programa "Bendrojo lavinimo užsienio kalbų mokytojų metodinis parengimas"
Vilniaus universitetas, užsienio kalbų institutas.
anglų kalbos
mokytoja
pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
9 Daiva Januškevičienė Aukštasis
1996 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto biologijos studijų programą.
2005 m. baigė Religijos studijų kolegijos katalikų religijos pedagogikos programą.
2008 m. baigė VPU magistrantūros studijas, įvykdė karjeros projektavimo studijų programą.
tikybos mokytoja tikybos vyr. mokytoja
10 Silvija Juodviršienė Aukštasis
1976 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto defektologijos specialybės kursą.

logopedė metodininkė
11 Žyvilė Kacelavičienė Aukštasis
1996 m. baigė VPU pradinio ugdymo pagrindinių studijų programą.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
12 Rūta Kacelavičiūtė Aukštasis
1998 m. Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultete baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
13 Janina Kudrevičienė 1992 metais baigė Šiaulių pedagoginiame institute pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą, jai suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
14 Rasa Lietuvninkienė Aukštasis
1991 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituo biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės kursą.
2002 m. baigė ŠU Kvalifikacijos institute edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą.

pradinių klasių mokytoja mokytoja metodininkė
15 Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė Aukštasis
1998 m. baigė Vilniaus muzikos akademijos menų krypties dainavimo studijų operos solistės, koncertinės dainininkės, dėstytojos specializacijos programą.

muzikos mokytoja muzikos mokytoja metodininkė
16 Audronė Pavilavičienė Aukštasis
1986 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
17 Jolanta Puodžiūnaitė Aukštasis
1990 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto matematikos specialybės kursą .
2002 m. baigė ŠU Kvalifikacijos institute edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studiju programą.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
18 Loreta Ruškevičiūtė

Aukštasis
1993 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės kursą.
2002m. Šiaulių universitete Kvalifikacijos institute baigė pradinio ugdymo pedagogikos studijas.

pradinių klasių mokytoja mokytoja metodininkė
19 Regina Sabaitienė Aukštasis
2003 m. Vilniaus pedagogikos universitete baigė pagrindines studijas, įvykdė lietuvių filologijos studijų programą.
pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
20 Inta Steponavičienė Aukštasis
1986 m. baigė Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniąją muzikos mokytojos chorinio dirigavimo specialybės kursą.
2005 m. baigė pagrindines studijas, įvykdė socialinės pedagogikos (laisvalaikio pedagogikos šakos) studijų programą.

muzikos mokytoja muzikos mokytoja metodininkė
21 Girėnas Širbinskas Aukštasis
1992 m.baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos ir dailės specialybė kursą.

pradinių klasių mokytojas mokytojas metodininkas
22 Vitalija Širbinskienė Aukštasis
2009 m. VPU baigė pagrindines socialinės pedagogikos studijas ir įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.

soc. pedagogė vyresnioji socialinė pedagogė
23 Gina Taškuvienė Aukštasis
1993 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto pradinio mokymo pedagogikos specialybės kursą.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
24 Liucija Tylertienė Aukštasis
1994 m. baigė Šiaulių pedagoginio mokymo pedagogikos ir muzikos studijų kursą.
1997 m. baigė pradinio mokymo pedagogikos studijų kursą ir suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis.

pradinių klasių mokytoja pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
25 Joris Sangavičius
Aukštasis
2017 m. Klaipėdos universitete baigė šokio studijų krypties sportinių šokių programą. 
šokio mokytojas mokytojo kvalifikacinė kategorija
26 Vidmantas Zagurskas Aukštesnysis
Šiaulių technikos mokykla,
Nuo 2007 m. mokosi VPU sporto ir sveikatos fakultete.

neformalus švietimas