Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

Pamokų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmetis 2021-12-28 11:12:46 150.29 KB
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. II pusmetis 47.47 KB

Pamokų tvarkaraštis 2021 - 2022 m.m. II pusmetis

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1a 

 

1. Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba 

1. Matematika 

1. Lietuvių kalba 

1. Matematika 

2. Matematika 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba 

2. Muzika 

2. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

3. Muzika 

3. Lietuvių kalba 

3. Šokis 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Pasaulio pažinimas  

4. Lietuvių kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Dorinis ugdymas 

5. Konsultacijos 

5. Dailė ir technologijos 

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos 

5. Konsultacijos 

Mokytojai: Violeta Filonova (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1b 

 

1. Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba 

1. Šokis 

1. Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Fizinis ugdymas 

3. Muzika 

3. Dorinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

3. Matematika 

4. Matematika 

4. Matematika 

4. Muzika 

4. Fizinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas 

5.Dailė ir technologijos 

5.Konsultacijos 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Dailė ir technologijos 

5. Konsultacijos 

Mokytojai: Gina Taškuvienė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1c 

 

1. Lietuvių kalba 

1. Fizinis ugdymas 

1. Matematika 

1 Muzika 

1. Lietuvių kalba 

2 Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Pasaulio pažinimas 

2. Matematika 

2. Dorinis ugdymas 

3. Matematika 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Fizinis ugdymas 

3. Matematika 

4. Fizinis ugdymas 

4. Muzika 

4. Dailė ir technologijos 

4. Lietuvių kalba 

4. Šokis 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Konsultacijos 

5. Dailė ir technologijos 

5. Lietuvių kalba 

5. Konsultacijos 

 

 

 

 

 

Mokytojai: Ramunė Bikauskienė (klasės mokytoja), Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja)  

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2a 

 

1.Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba 

1. Fizinis ugdymas 

2.Matematika 

2. Anglų kalba 

2. Matematika  

2.Matematika 

2. Matematika 

3. Fizinis ugdymas 

3. Matematika 

3. Šokis  

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba 

4.Lietuvių kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Muzika 

5. Muzika 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Dailė ir technologijos 

5. Dorinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos 

6.Konsultacijos 

 

6.Konsultacijos 

 

 

Mokytojai: Liucija Tylertienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2b 

 

 

1. Matematika 

1. Anglų kalba 

1. Muzika 

1. Matematika 

1. Šokis 

2. Fizinis ugdymas 

2. Matematika 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Pasaulio pažinimas 

3. Dorinis ugdymas 

4. Muzika 

4. Lietuvių kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Dailė ir technologijos 

4. Matematika 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Fizinis ugdymas 

5. Matematika 

5. Anglų kalba 

5. Dailė ir technologijos 

 

6. Konsultacijos 

6. Konsultacijos 

 

 

Mokytojai: Audronė Pavilavičienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2c 

 

1. Dorinis ugdymas  

1. Matematika 

1. Matematika 

1. Matematika 

1. Fizinis ugdymas 

2. Matematika  

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Muzika 

2. Lietuvių kalba 

3. Fizinis ugdymas 

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

4. Lietuvių kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Anglų kalba 

4. Pasaulio pažinimas 

5. Lietuvių kalba 

5. Muzika 

5. Šokis 

5. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos 

6. Konsultacijos 

6. Konsultacijos 

 

 

 

Mokytojai: Žyvilė Kacelavičienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2d 

 

1. Lietuvių kalba 

1. Matematika 

1. Lietuvių kalba 

1. Anglų kalba 

1. Lietuvių kalba 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba 

2. Muzika 

2. Lietuvių kalba 

2. Šokis 

3. Matematika 

3. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

3. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

4. Dorinis ugdymas 

4. Anglų kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Matematika 

4. Pasaulio pažinimas 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos 

5. Muzika 

 

6. Konsultacijos 

6. Konsultacijos 

 

 

Mokytojai: Janina Kudrevičienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmdienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3a 

 

1.Matematika 

1.Matematika 

1. Anglų kalba 

1. Fizinis ugdymas 

1. Dorinis ugdymas 

2. Muzika 

2. Šokis 

2. Matematika 

2. Lietuvių kalba 

2. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas  

3. Lietuvių kalba

3. Matematika 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Lietuvių kalba 

4. Lietuvių kalba 

4 . Dailė ir technologijos 

4. Lietuvių kalba

5. Fizinis ugdymas 

5. Muzika 

5. Dailė ir technologijos 

 

5. Pasaulio pažinimas 

6. Konsultacijos 

 

6. Konsultacijos

 

 

Mokytojai: Asta Kuneikienė(klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3b 

 

1. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių kalba 

1. Fizinis ugdymas 

1. Matematika  

1. Matematika  

2. Lietuvių kalba 

2. Matematika 

2. Lietuvių kalba 

2. Dorinis ugdymas 

2. Muzika 

3. Lietuvių kalba 

3. Šokis 

3. Matematika

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

4. Dailė ir technologijos 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Anglų kalba 

4. Lietuvių kalba 

4. Anglų kalba 

5. Dailė ir technologijos 

5. Kryptingas men. ugd. 

5. Muzika 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Fizinis ugdymas 

6. Konsultacijos 

6. Konsultacijos 

  

 

 

Mokytojai: Girėnas Širbinskas (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3c 

 

 

1. Lietuvių kalba 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba 

1. Fizinis ugdymas  

1. Anglų kalba 

2. Dorinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių k. 

3. Matematika 

3. Matematika 

3. Fizinis ugdymas 

3. Muzika 

3. Matematika 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Muzika 

4. Matematika 

4. Dailė ir technologijos 

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas 

5. Konsultacijos 

5. Anglų kalba 

5. Dailė ir technologijos 

5. Šokis 

 

 

 

6. Konsultacijos 

 

Mokytojai: Jolanta Puodžiūnaitė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3d 

 

1. Muzika 

1. Lietuvių kalba 

1. Matematika 

1. Matematika 

1. Lietuvių kalba 

2. Matematika 

2. Lietuvių kalba 

2. Anglų kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Pasaulio pažinimas 

3. Lietuvių kalba 

3. Muzika 

3. Lietuvių kalba 

3. Fizinis ugdymas 

3. Anglų kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Matematika 

4. Lietuvių kalba 

4. Dorinis ugdymas 

4. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos 

5. Šokis 

5. Pasaulio pažinimas 

5. Konsultacijos 

5. Fizinis ugdymas 

6. Konsultacijos 

 

 

 

 

Mokytojai: Rasa Lietuvninkienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4a 

 

1.  Dailė ir technologijos.  

1. Muzika 

1. Matematika 

1. Matematika 

1. Matematika 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Šokis 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba 

3. Dorinis ugdymas 

3. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Muzika 

4. Anglų kalba 

4. Matematika 

4. Lietuvių kalba 

4. Lietuvių kalba 

4. Fizinis ugdymas 

5. Matematika 

5. Anglų kalba 

5. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos 

5 Pasaulio pažinimas

 

6. Konsultacijos 

 

6. Konsultacijos 

 

Mokytojai: Audronė Civilkienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4b 

 

1. Pasaulio pažinimas

1. Matematika 

1. Lietuvių kalba 

1. Matematika 

1. Muzika 

2. Anglų kalba 

2. Muzika 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

3. Lietuvių kalba 

3. Anglų kalba 

3. Dorinis ugdymas 

3. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba 

4. Šokis 

4. Lietuvių kalba 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Matematika 

5. Dailė  ir technologijos 

5. Lietuvių kalba 

5. Matematika 

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė  ir technologijos 

 

6. Konsultacijos 

 

6. Konsultacijos 

 

Mokytojai: Rūta Kacelavičiūtė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4c 

1. Anglų kalba  

1. Šokis 

1. Matematika 

1. Matematika 

1. Pasaulio pažinimas 

2. Matematika 

2. Matematika 

2. Fizinis ugdymas 

2. Anglų kalba 

2. Matematika 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Lietuvių kalba 

3. Fizinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas  

4. Dorinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba 

4. Muzika 

4. Lietuvių kalba 

5. Dailė/technologijos 

5. Muzika 

5. Dailė/technologijos 

5. Fizinis ugdymas 

5. Lietuvių kalba 

 

6. Konsultacijos 

 

6. Konsultacijos 

 

Mokytojai: Violeta Ramoškienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Violeta Ramoškienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4d 

 

1. Dailė ir technologijos 

1. Muzika 

1. Pasaulio pažinimas 

1. Matematika 

1. Lietuvių kalba 

2. Matematika 

2. Lietuvių kalba 

2. Lietuvių kalba 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba 

3. Anglų kalba 

3. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba 

3. Muzika 

3. Matematika 

4. Pasaulio pažinimas 

4. Dorinis ugdymas 

4. Šokis 

4. Lietuvių kalba 

4. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos 

5. Matematika 

5. Matematika 

5. Lietuvių kalba 

5. Anglų kalba 

 

 

6. Konsultacijos

6. Konsultacijos

 

Mokytojai: Rasa Alesionkaitė-Čirbienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja),  Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja) Loreta Januškienė (šokio mokytoja)