Mokyklos veikla

Trakų pradinės mokyklos darbuotojų 2020 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių.

Eil. Nr. Pareigybė Etatas Darbo užmokestis
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 etatas 1619,20
2 Neformalaus ugdymo organizatorius 0,5 etato 774,40
3 Ūkvedys 1 etatas 1063,04
4 Vyr. buhalteris 1 etatas 1355,20
5 Sekretorė 1 etatas 1020,80
6 Bibliotekos vedėjas 1 etatas 881,76
7 Mokytojas metodininkas 1 etatas 1398,60
8 Vyresnysis mokytojas 1 etatas 1313,71
9 Logopedas 1 etatas 1217,92
10 Specialusis pedagogas 1 etatas 1003,20
11 Socialinis pedagogas 1 etatas 1166,88
12 Psichologas 0,5 etato 455,84
13 Mokytojo padėjėjas 0,5 etato 358,5
14 Vairuotojas 1 etatas 799,04
15 Pastatų priežiūros darbininkas 1 etatas 607
16 Valytojas 1 etatas 607
17 Budintis 1 etatas 607
18 Kiemsargis 1 etatas 607
19 Vyr. virėjas 1 etatas 897,60
20 Virėjas 1 etatas 823,68
21 Virtuvės pagalbinis darbininkas 1 etatas 704

 

Trakų pradinės mokyklos neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus darbuotojų 2020 m. I  ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Eil. Nr. Vyr. soc. darbuotojas 0,5 etato 729,14
2 Socialinis darbuotojas 1 etatas 1024,32
3 Neformaliojo  ugdymo  vyr. pedagogas 1 etatas 1253,12
4 Socialinio darbuotojo padėjėjas 1 etatas 1036,64

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2022 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.