Priėmimo į mokyklą tvarka


Vaikų priėmimas į neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrių

Tėvai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų, kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

  • Prašymą;
  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
  • Neįgalaus vaiko invalido/neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
  • Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotos nustatytos formos invalidumo/neįgalumo lygio pažymos NL-3 kopiją;
  • Sveikatos priežiūros įstaigos  pažymą (forma 027/a);
  • RUL Vaiko raidos centro arba Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) tyrimo išvadas apie specialiųjų poreikių nustatymą;
  • Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl specialiųjų  poreikių lygio nustatymo;
  • Gyvenimo ir buities sąlygų patikrinimo aktą (surašo seniūnijos socialinis darbuotojas);
  • Gavus iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus visus reikiamus  dokumentus, direktoriaus įsakymu teikiamos socialinės globos, socialinės ir kitos paslaugos.

 

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2022 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.