2017-2020 metų strateginis planas

Atsisiųsti .pdf formatu.

Trakų pradinės mokyklos strateginis veiklos planas 2017-2019 metams sudarytas vadovaujantis: „Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis“, „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu“; „Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308“, „Trakų pradinės mokyklos 2014-2016 m. strateginiu planu“. Vadovautasi mokyklos išorės vertinimo duomenimis, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, mokyklos veiklos ataskaitomis, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis.

Trakų pradinė mokykla savianalizuojanti, priimanti sprendimus atsižvelgiant į kiekvieno bendruomenės nario poreikius, svarbu, kad tai neprieštarautų bendru susitarimu priimtoms vidaus ir darbo tvarkos, mokinių elgesio taisyklėms, užtikrintų mokiniams saugumą ir lygias galimybes,  mokytojams darbo aplinką, kuri sąlygotų jų kompetencijos augimą bei kūrybiškumą, visų mokyklos darbuotojų svarbą mokyklos gyvenime, pilnavertiškumo jausmą.

Trakų pradinė mokykla funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiškai kintančios aplinkos sąlygomis ir yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių ir kitų veiksnių. Ji susijusi su procesais vykstančiais mūsų šalyje.

Mokyklos strateginį planą rengė mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1.3.133 (V) "Dėl darbo grupės sudarymo strateginiam planui parengti" sudaryta darbo grupė. Mokyklos strateginis planas parengtas laikantis viešumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

MOKYKLOS PRISTATYMAS

Mokykla įsteigta 1998 m. liepos 01 d. Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 1998-03-03 Nr. 15 Trakų Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla reorganizuota nuo 1998 m. rugsėjo mėn.01d. į Trakų pradinę mokyklą ir Trakų Vytauto Didžiojo vidurinę mokyklą(gimnaziją).

  • Mokyklos teisinė forma-biudžetinė įstaiga.
  • Mokyklos priklausomybė-savivaldybės mokykla.
  • Mokyklos savininkas-Trakų rajono savivaldybė.
  • Mokyklos buveinė- Birutės g. 42, Trakai, LT – 21114, Trakų r. Tel.(8 528) 55 587, faksas (8 528), el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ,  internetinė svetainė www.tpm.lt.
  • Mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla.
  • Mokyklos tipas – pradinė mokykla.
  • Mokyklos pagrindinė paskirtis- bendrosios paskirties mokykla, kitos paskirtys – nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla.
  • Mokymo kalba – lietuvių.
  • Mokymo forma – dieninė, mokymo namuose, savarankiško mokymosi.

Visą tekstą skaitykite atsisiuntę pdf bylą.

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.