Klasės

2019/2020 m.m. 

Klasė

Klasės mokytojas ir vadovas

Anglų kalbos mokytojas

Muzikos mokytojas

Tikybos mokytojas

1a

Asta Cijūnaitienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1b

Girėnas Širbinskas

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1c

Jolanta Puodžiūnaitė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

1d 

Rasa Lietuvninkienė

 

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2a

Audronė Civilkienė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2b

Rūta Kacelavičiūtė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

2c

Violeta Ramoškienė

Bronė Janavičienė

Violeta Ramoškienė

Daiva Januškevičienė

2d

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

Bronė Janavičienė Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė Daiva Januškevičienė

3a

Violeta Filonova

Lina Bujanovskaja

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

3b

Gina Taškuvienė

Lina Bujanovskaja

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

3c

Ramunė Bikauskienė

Lina Bujanovskaja

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė

4a

Liucija Tylertienė

Lina Bujanovskaja

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4b

Audronė Pavilavičienė

Bronė Janavičienė

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4c

Žyvilė Kacelavičienė

Lina Bujanovskaja

Inta Steponavičienė

Daiva Januškevičienė

4d

Janina Kudrevičienė

Bronė Janavičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Daiva Januškevičienė