Neįgalių vaikų socialinės globos skyrius

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimą vaikams  su negalia vykdo Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (Birutės g. 28, Trakai) arba skyriaus socialinis darbuotojas pagal gyvenamąją vietą. 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a);
 4. Neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
 5. Pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
 6. Neįgalumo lygio pažyma ir jos kopija.

Dienos socialinės globos skyriuje teikiamos paslaugos

 • bendrosios socialinės paslaugos;
 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos, priežiūros, transporto organizavimo.
 • dienos socialinės globos paslaugos

Palaikančio sveikatos priežiūros, socialinės-kultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitos paslaugos reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį.

Mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydis:

 1. Mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydis apskaičiuojamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
 2. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo interesais paslaugos teikiamos nemokamai.
 3. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už 2 VRP.

Organizuojamas užimtumas 8 valandas per dieną.

Vaikai užimami 7.00-17.00 valandomis ( įskaitant parvežimą autobusiuku iš namų ir atgal namo).

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.