Trakų pradinės mokyklos Birželio mėn veiklos planas

PATVIRTINTA
Trakų pradinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1.3. 123 (V) 


Atsisiųsti dokumentą (pdf)

Eil. Nr. Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi

Susirinkimai, pasitarimai, mokymai

1

Direkciniai susirinkimai: 

2021-06-07,
2021-06-14,
2021-06-17, 
9.00 val.
Administracija Dalia Šidlauskienė

2. 

Srautiniai susirinkimai: 

1 klasės

2021-06-16 

14.00-15.00 val. 

Pirmųjų klasių mokytojai Dalia Šidlauskienė
2 klasės 2021-06-15
14.00-15.00 val.

Antrųjų klasių mokytojai

Dalia Šidlauskienė
3 klasės

2021-06-16 

15.00-16.00 val. 

Trečiųjų klasių mokytojai Dalia Šidlauskienė

4 klasės

2021-06-15 

14.00-15.00 val. 

Ketvirtųjų klasių mokytojai Dalia Šidlauskienė

3. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai:

2021-06- 04, 

12.00-13.00 val. 

VGK komisija 

Irena Nevedomskienė

4. 

Mokytojų tarybos posėdis

1. Veiklos ataskaitos už 2020-2021 m.m. ir veiklos projektų 2021-2022 m.m. pristatymai.

2. Ugdymo plano ataskaita už 2020-2021 m.m. Ugdymo plano projekto 2021-2022 m.m. pristatymas.

2021-06-17 

13.00

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 

Darbo grupės 

5.

Mokyklos tarybos posėdis. 

2021-06- 

Mokyklos tarybos nariai

Audrė Butiutienė  

6. 

Metiniai pokalbiai su pedagogais, darbo krūvio aptarimai

2021-06-01
2021-06-02 
2021-06-03 
2021-06-04 

Administracija 

Dalia Šidlauskienė 

7.

Strateginio plano 2021-2024 m. m. projekto rengimo darbo grupės susitikimas.

2021-06-01 

Darbo grupės nariai 

Dalia Šidlauskienė 

8. 

Klasės vadovo veiklos aprašo rengimo darbo grupės susitikimas.

2021-06-

Darbo grupės nariai 

Dalia Šidlauskienė 

Projektai, edukaciniai užsiėmimai, parodos, konkursai 

9. 

  Renginys, skirtas Vaikų gynimo dienai

Birželio 1 d.

Mokiniai 

Vitalija Širbinksienė
Loreta Januškienė 
Audrė Butiutienė
Klasių vadovai
Mokyklos bendruomenė 

10. 

Nuotolinis susitikimas su Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojomis: skaitymo iššūkio "Vasara su knyga" pristatymas.

Birželio 9 d. 

3d klasė 

Rasa Alesionkaitė - Čirbienė 

11. 

 KP edukacija “Tapyba ant vandens (ebru)”

Birželio 15 d.  

3 d klasė 

Rasa Alesionkaitė - Čirbienė
J.Puodžiūnaitė 

12. 

 2d klasės mokinių dalyvavimas nuotolinėje vaikų konferencijoje ,,Lietuvos vaikų balsas”

Birželio 1 d. 

2d klasė 

Rasa Lietuvninkienė

13. 

Kultūros paso edukacija ,,Senovės baltų gyvensena”.

Birželio 16 d. 

2d klasė 

Rasa Lietuvninkienė

14. 

Nuotolinis susitikimas.su Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi. Iššūkio  "Vasara su knyga" pristatymas.

Birželio 11d. 

3c klasė 

Violeta Ramoškienė

15. 

Tėvo dienos paminėjimas-  šventė  ,,Aš ir mano tėtis” 

Birželio 4 d. 

3c klasė 

Violeta Ramoškienė

16. 

Renginys “Vabaliukų Abėcėlė” 

Birželio 15d. 

1c klasė 

 Žyvilė Kacelavičienė 
Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė 

17. 

 Kultūros paso edukacija “Mano raštuotas puodelis” 

Birželio 1 d.  

  3a klasė 

Audronė Civilkienė 

18. 

Vaikų vasaros poilsio stovykla

Birželio 17-23 d. d. 

Socialiai remtini mokiniai 

Vitalija Širbinskienė

Mokytojai

19. 

KP edukacija “Įdomioji tekstilė. Audinio dizaino kūrimas” 

Birželio 1d. 

4a klasė 

Violeta Filonova 

20.

Pažintinė išvyka į Druskininkus, A.Česnulio skulptūrų parką, Šakočių muziejų, edukacinį užsiėmimą  “Parodomasis šakočio kepimas”

Birželio 7 d. 

4c klasė 

Ramunė Bikauskienė  

21.

 Ilgalaikio tęstinio projekto “ Senolių amatai ir tradicijos” apibendrinimas- baigiamasis renginys

Birželio 11 d. 

4c klasė 

Ramunė Bikauskienė 

22. 

Kultūros paso edukacija “Mano raštuotas puodelis” 

Birželio 1 d. 

4b klasė 

Gina Taškuvienė 

 Ugdymo proceso organizavimas ir kontrolė 

23. 

El. dienyno pildymo priežiūra. Ataskaitų parengimas už 2020-2021 m.m. 

Birželio mėn. 

Mokytojai

Irena Nevedomskienė 

24.

Eduka klasės ir Ema pratybų poreikis ir aprūpinimo galimybės 

Birželio mėn. 

Mokytojai

Irena Nevedomskienė 

25.

Mokinių pažangos ir pasiekimų pokyčių ataskaitų rengimas

Iki birželio 11 d. 

Mokytojai

Irena Nevedomskienė 

26.

VBE organizavimo mokymai ir vykdymas

Iki birželio 16 d.

Mokytojai

Irena Nevedomskienė,

Mokytojai

27. 

Vadovėlių, mokymo priemonių, skaitmeninės įrangos poreikis ir aprūpinimo galimybės

Iki liepos 1 d. 

Mokytojai 

Audrė Butiutienė 

28.

Mokytojų ir mokinių greitųjų antigenų testų tyrimai 

2021-06-07
2021-06-08
2021-06-14
2021-06-15
2021-06-16

Mokytojai ir mokiniai Vilma Olekienė

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.