Trakų pradinės mokyklos Balandžio mėn veiklos planas

 

PATVIRTINTA
Trakų pradinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. kovo 26 d.
įsakymu Nr. 1.3.56 (V)


Atsisiųsti Balandžio mėnesio planą (pdf)

 

Eil. Nr. Renginys Data, laikas, vieta Dalyviai Atsakingi

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, MOKYMAI

1

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

Balandžio 8, 22 d.

13.50 val. (nuotoliniu būdu)

Vaiko gerovės komisijos nariai

Irena Nevedomskienė

2.

Nuotolinio ugdymo aptarimai:

 • 1 klasės
 • 2 klasės
 • 3 klasės
 • 4 klasės

Balandžio 13, 15, 20, 22 d. d.

13.50 val. (nuotoliniu būdu)

Mokytojai

Irena Nevedomskienė

3.

Direkcinis posėdis:

 • Dėl nuotolinio ugdymo priežiūros.
 • Dėl NMPP.
 • Dėl balandžio mėnesio renginių.
 • Dėl mokinių ugdomų mokykloje.

Balandžio 12,19, 26 d. d.

Administracija

Dalia Šidlauskienė

PROJEKTAI, EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI, PARODOS, KONKURSAI

4.

Anekdotų pasakojimo konkursas.

Balandžio 1 d.

2d, 3a klasės mokiniai

Rasa Lietuvninkienė

5.

„Vaikų metų knygos rinkimų istorija", skirta Vaikų knygos dienai paminėti. Paroda bibliotekoje.

Balandžio 2 d.

Mokyklos bendruomenė

Audrė Butiutienė

6.

Vaikų knygos dienai. „Vabaliukų pasakos" pristatymas mokyklos tinklapyje.

Balandžio 2 d.

4b klasės ir būrelio „Pasakų pasaulyje" mokiniai

Gina Taškuvienė

7.

Margučių paroda

Balandžio 2 d.

2b klasės mokiniai

Girėnas Širbinskas

8.

Trumpalaikis projektas ,,Pinigai- mažais žingsneliais svajonės link“.

Balandžio 4 d.

1c klasės mokiniai

Žyvilė Kacelavičienė

9.

Respublikinis konkursas ,,Žydintis medis" (siunčiami atrinkti darbai).

Balandžio 4 d.

3c, 4c klasių mokiniai

 

Ramunė Bikauskienė, Violeta Ramoškienė

10.

Virtualus susitikimas su rašytoju – gamtininku Salemonu Paltanavičiumi.

Balandis

4a,4b klasių mokiniai

Violeta Filonova, Gina Taškuvienė

11.

Vaikų knygos diena. Perskaitytų knygų pristatymas.

Balandis

3a klasės mokiniai

Audronė Civilkienė

12.

Lietuvos kino centro Kino edukacijos ugdymo bazės projektas.

Balandis

3c klasės mokiniai

Jolanta Puodžiūnaitė

13.

Saugaus eismo diena . Dalyvavimas piešinių konkurse "Saugus eismas kelyje 2021''.

Balandis

4b, 3a, 2b  klasių mokiniai

Gina Taškuvienė, Audronė Civilkienė, Girėnas Širbinskas

14.

Rytmečio skaitymai ir kūrybinės dirbtuvės  Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje (virtualiai).

 

2b klasės mokiniai

Girėnas Širbinskas

15.

KAHOOT Apie Šv. Velykas.

Balandžio 12 d.

2a,2b klasės mokiniai

Asta Cijūnaitienė, Jolanta Puodžiūnaitė

16.

Nuotolinis edukacinis užsiėmimas ,,Metų laikų malūnas“ su Prano Domšaičio galerijos edukatore.

Balandžio 12 d.

2d klasės mokiniai,

mokytoja

Rasa Lietuvninkienė

17.

Gražiausio margučio rinkimai.

Balandžio 13-15 d.

2c klasės mokiniai

Jolanta Puodžiūnaitė

18.

Virtuali respublikinė paroda - konkursas "Velykinis margutis kitaip" vyks Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų Facebook paskyroje ir www.vmlr.lt svetainėje.

Balandis

4b klasės mokiniai

Gina Taškuvienė

Daiva Žukienė

19.

„Pamokai kitaip“ iš Finansų laboratorijos. 

Balandžio 19 d.

3c klasės mokiniai

Violeta Ramoškienė

20.

Nuotolinis edukacinis užsiėmimas „Pabaisos ir šviesa“ su Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus edukatoriumi.

Balandžio 21

2d klasės mokiniai

Rasa Lietuvninkienė

21.

„Visa mokykla skaito", skirta Tarptautinės knygos ir autorinių teisių dienai paminėti. Mokyklos bendruomenė.

Balandžio 23 d.

Mokyklos bendruomenė

Audrė Butiutienė

22.

Susitikimas su rašytoja Ramune Savickyte.

 

2b klasės mokiniai

Girėnas Širbinskas

23.

Laikrodžių muziejaus Edukacinio centro organizuojama nuotolinė edukacija „Senoviniai laikrodžiai".

Balandžio 23 d.

3d klasės mokiniai

Rasa Alesionkaitė - Čirbienė

24.

Nuotolinis edukacinis užsiėmimas „Natiurmortas ant stalo“ su Nacionalinės dailės galerijos edukatore.

Balandžio 26 d.

2d klasės mokiniai

Rasa Lietuvninkienė

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukacija „Fraktalų piešimas" .

Balandžio 26 d.

3d klasės mokiniai

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

25

Motinos dienos paminėjimas.

Balandžio 30 d.

2d klasės mokiniai

Rasa Lietuvninkienė

26.

Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus ilgalaikis projektas „Pavasario sulaukus“

 

Balandis

Neįgaliųjų vaikų socialinės globos grupės vaikai

Inta Steponavičienė

Jurgita Ruseckienė

 

27.

Pagalba mokiniui ir mokytojui:

 • Aktualios informacijos, apie covid-19 ligos prevenciją, sklaida. 
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius (nuotoliniu būdu).
 • Mokinių  asmens higienos patikra, sugrįžus iš atostogų. (pagal poreikį).
 • Individualios konsultacijas dėl sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių formavimo. (nuotoliniu būdu).
 • Susitikimai su specialistais aktualiais sveikos gyvensenos ir asmens higienos klausimais.

Balandis

Mokyklos bendruomenė

Vilma Olekienė

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

28.

Mokytojų sinchroninių pamokų, konsultacijų stebėjimas.

Balandžio mėn.

Mokytojai

Irena Nevedomskienė

29.

Mokytojų elektroninio dienyno pildymo priežiūra.

Balandžio mėn.

Mokytojai

Irena Nevedomskienė

30.

Mokinių ugdymo proceso stebėjimas.

Balandžio mėn.

Mokiniai

Irena Nevedomskienė

31.

Ugdymo proceso stebėjimo aptarimas.

Balandžio mėn.

Pavaduotoja ugdymui, pavaduotoja neformaliajam ugdymui

Dalia Šidlauskienė

32.

Mokytojų praktinės veiklos stebėjimas.

Balandžio mėn. Nuotoliniu būdu

Mokytojai

Irena Nevedomskienė

33.

Neformaliojo ugdymo veiklos stebėjimas.

Balandžio mėn.

Mokiniai

Sandra Stasiūnaite

Luškevičienė

 

Adresas: Birutės 42, Trakai, LT-21117, el.p.: trakupradinemokykla@gmail.com, tel. / fakso nr.: 8 528 55587

Copyright © 2021 Trakų pradinė mokykla. Visos teisės saugomos.