Pasiruošimas ugdymo turinio atnaujinimui

  • Paskelbė : Audrė Butiutienė
  • Paskelbta: 2023-02-02
  • Kategorija: Aktualijos

PASIRUOŠIMAS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMUI.

NAUJI VADOVĖLIAI

Trakų pradinės mokyklos mokytojai ruošiasi ugdymo turinio atnaujinimui, kuris pirmose ir trečiose klasėse prasidės 2023 metų rugsėjo 1 dieną.

Mokytojai sausio mėnesį dalyvavo naujų serijos ,,Maži milžinai“ lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo vadovėlių komplektų pirmai klasei pristatymuose. Šviesos leidyklos vadovėliai paruošti pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Originalus naujos kartos komplektų dizainas patrauks ir išlaikys vaikų dėmesį, skatins mokinius ugdytis įdomiai ir prasmingai: ne tik įgyti reikiamų žinių, bet ir mokytis tyrinėti, lavintis kasdieniniame gyvenime svarbius įgūdžius.

INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME

Vasario mėnesį mokyklos mokytojai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros, įgyvendinamo projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, veikloje „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“.

Šios veiklos tikslas – padėti pradinių klasių mokytojams pasirengti integruoti informatiką į pradinio ugdymo pamokas pagal atnaujintą Informatikos bendrąją programą.

Konsultacijų metu mokytojai susipažino su informatikos dalyko tikslais ir uždaviniais, analizavo mokinių pasiekimų raidą pagal pasiekimų sritis.

Daug dėmesio konsultacijų metu buvo skirta praktinei veiklai. Kartu su lektorėmis mokytojai išbandė įvairias programėles, skirtas teksto rašymui ir piešimui, kūrė interaktyvias užduotis, susipažino su virtualiosios ir papildytosios realybės programų naudojimo galimybėmis pradiniame ugdyme.

Į ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ PER STEAM!

S-ukurti

T-obulą

E-dukaciją

A-aktualią

M-okiniui

  • Kaip užsitikrinsime, kad skiriamės nuo vakar dienos?
  • Išeisime iš komforto zonos, užsiauginsime ambicijas?
  • Ar reiškiniai keis didaktiką, metodiką, ugdymo procesą?

                      Trakų pradinės mokyklos UTA komanda šiuos ir daug kitų klausimų nuolat kelia sau, ieškodami sėkmės kriterijų orientuotų į mokinį. Vasario mėnesį Jolanta Puodžiūnaitė ir Rasa Lietuvninkienė dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje mokytojų stažuotėje-konferencijoje ,,Sėkmingas UTA kompetencijų įgyvendinimas STEAM pagrindu“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje. Šis renginys buvo skirtas besiruošiantiems įgyvendinti atnaujintas ugdymo programas, remiantis STEAM ugdymo principais. Trakų pradinės mokyklos mokytojos kartu su VGTU licėjaus mokytojais planavo, derino, ruošė užduotis ir vedė STEAM pamokas VGTU licėjaus pradinėse klasėse. Po pravestų pamokų vyko aptarimas, kurio metu buvo pasidalinta STEAM ugdymo principų taikymo įžvalgomis bei atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo perspektyvomis. Mokytojos turėjo galimybę stebėti kitų pedagogų vedamas pamokas, susipažinti su VGTU licėjaus pradinio ugdymo skyriaus veikla. Įgytą patirtį pedagogės perdavė Trakų pradinės mokyklos mokytojams.

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO KOMANDA

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos