Ugdymo organizavimas

Mokinių atostogos 2021-2022 m. m.

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros atostogos

2022 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

Pamokų laikas

Klasės 1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c, 2d 3a, 3b, 3c, 3d,
4a, 4b, 4c, 4d
1 pamoka 8.10 - 8.45 8.00 - 8.45 8.00 - 8.45
2 pamoka 8.55 - 9.30 8.50 - 9.35 8.55 - 9.40
3 pamoka 9.40 - 10.15 9.45 - 10.30 9.50 - 10.35
4 pamoka 10.55 - 11.30 11.00 - 11.45 10.45 - 11.30
5 pamoka 12.00 - 12.35 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6 pamoka  - 13.00 - 13.45 13.00 - 13.45

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2022-02-20 14:45:50 115.75 KB
2021–2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas 2022-06-28 11:10:25 224.76 KB
2020-2021 m. m. ugdymo planas 2021-12-28 09:08:35 298.96 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. v-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 93.91 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 115.75 KB

Atnaujinta: 2022-02-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Draugiškas internetas