Priėmimas į mokyklą

Priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2022-05-16 14:37:28 31 KB
Centralizuoto priėmimo tvarka 2021-08-22 12:08:35 336.35 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2021-08-22 12:08:35 132.76 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2021-08-22 12:08:36 90.23 KB
Mokymosi sutartis  2022-04-19 10:17:38 88 KB

Vaikų priėmimas į neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrių

Tėvai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų, kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • Neįgalaus vaiko/neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotos nustatytos formos invalidumo/neįgalumo lygio pažymos NL-3 kopiją;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos  pažymą (forma 027/a);
 • RUL Vaiko raidos centro arba Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) tyrimo išvadas apie specialiųjų poreikių nustatymą;
 • Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl specialiųjų  poreikių lygio nustatymo;
 • Gyvenimo ir buities sąlygų patikrinimo aktą (surašo seniūnijos socialinis darbuotojas);
 • Gavus iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus visus reikiamus  dokumentus, direktoriaus įsakymu teikiamos socialinės globos, socialinės ir kitos paslaugos.

Informacija dėl mokyklinės uniformos

 

Atnaujinta: 2022-07-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Draugiškas internetas