Priėmimas į mokyklą

Priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Centralizuoto priėmimo tvarka 2023-01-16 11:08:57 336.35 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023 m. 2023-01-16 11:08:57 31 KB
Mokymosi sutartis  2023-01-16 11:08:57 88 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2023-01-16 11:08:57 132.76 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2023-01-16 11:08:57 90.23 KB
Patarimai pirmokų tėvams 2023-03-09 10:14:12 63.36 KB
Rekomenduojamų priemonių sąrašas pirmokams 55.75 KB

Patarimai pirmokų tėvams

Vaikų priėmimas į neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrių

Tėvai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų, kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą;
 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • Neįgalaus vaiko/neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotos nustatytos formos invalidumo/neįgalumo lygio pažymos NL-3 kopiją;
 • Sveikatos priežiūros įstaigos  pažymą (forma 027/a);
 • RUL Vaiko raidos centro arba Pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) tyrimo išvadas apie specialiųjų poreikių nustatymą;
 • Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl specialiųjų  poreikių lygio nustatymo;
 • Gyvenimo ir buities sąlygų patikrinimo aktą (surašo seniūnijos socialinis darbuotojas);
 • Gavus iš savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus visus reikiamus  dokumentus, direktoriaus įsakymu teikiamos socialinės globos, socialinės ir kitos paslaugos.

Informacija dėl mokyklinės uniformos

 

Atnaujinta: 2023-03-09
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas