Asmens duomenų apsauga

Už asmens duomenų apsaugą mokykloje atsakingas

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Stiprūs patarimai“
Tomas Gagys
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
Tel. nr. +370 672 43319
El. p. dap@asmens-duomenys.lt
 

 

Dokumentai

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 107.13 KB
Asmens duomenų apsaugos pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės 106.48 KB

Atnaujinta: 2022-10-19
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas