Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos nuostatai 4.49 MB
Trakų pradinės mokyklos metodinės grupės nuostatai 27.67 KB
Tvarkos
Trakų pradinės mokyklos korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-06-10 09:44:37 4.19 MB
Lankomumo tvarka - praleistų pamokų pateisinimo kriterijai ir tvarka 2021-08-22 12:22:55 100.19 KB
Mokyklos darbo apmokėjimo sistema 2019 TPM  2021-08-22 12:25:36 269.65 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai TPM  2021-08-22 12:27:10 118.65 KB
Duomenų apsaugos politika TPM 2021-08-22 12:28:17 113.95 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo trakų pradinės mokyklos tvarkos aprašas 2021-08-22 12:31:24 158.58 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas 1 priedas 2021-08-22 12:45:16 34 KB
Trakų pradinės mokyklos patyčių registracijos žurnalas 3 priedas 2021-08-22 12:58:26 28 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į patyčias virtualioje erdvėje planas 4 priedas 2021-08-22 12:58:26 143.78 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 4.36 MB
Taisyklės
Komunikacinių technologijų naudojimo taisyklės TPM  2021-08-22 12:26:25 101.02 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės TPM 2021-08-22 12:28:48 110.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės TPM 2021-08-22 12:29:18 107.13 KB
Asmens duomenų apsaugos pažeidimo aptikimo ir pašalinimo taisyklės TPM  2021-08-22 12:29:49 106.48 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2020 (atnaujinta) 2021-08-22 13:07:29 143.69 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2016 2021-08-22 13:07:29 94.5 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2015 2021-08-22 13:07:29 94 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2012 2021-08-22 13:07:30 80 KB
Trakų pradinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 107.13 KB
Asmens duomenų apsaugos pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės 106.48 KB
Sprendimai
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 15.96 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokymosi sutartis  2022-04-19 10:17:38 88 KB
Forma
Pranešimo apie patyčias forma 2021-08-22 12:53:17 21.42 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos ir specialistų pareigybės aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 55.5 KB
Dir. pav. neform. ugdymui pareigybės aprašas 21.62 KB
Dir. pav. ugdymui pareigybės aprašas 21.48 KB
Logopedo pareigybės aprašas 17.81 KB
Psichologo pareigybės aprašas 22.55 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 19.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 18.2 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 18.44 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 25.74 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 17.58 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 16.03 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 25.39 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašas 22.83 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašas 19.5 KB
Techninio personalo pareigybės aprašai
Virėjo pareigybės aprašas 42.5 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašas 49 KB
Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašas 48 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 66 KB
Valytojo pareigybės aprašas 608.92 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 749.18 KB
Darbininko pareigybės aprašas 399.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 430.31 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021-2024 metų Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2021-12-28 09:11:54 1.44 MB
2017-2020 metų strateginis planas 2021-12-28 09:11:54 239.57 KB
2014-2016 m. Trakų pradinės mokyklos strateginis planas 2021-12-28 09:11:54 366.75 KB
Ugdymo planas
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2022-02-20 14:45:50 115.75 KB
2021–2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas 2022-06-28 11:10:25 224.76 KB
2020-2021 m. m. ugdymo planas 2021-12-28 09:08:35 298.96 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. v-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 93.91 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 115.75 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėnesio planas 2021 - 2022 m. m. 2022-05-31 16:15:51 38.91 KB
Gegužės mėnesio planas 2021 - 2022 m.m. 2022-05-31 16:15:51 30.53 KB
Balandžio mėnesio planas 2021 - 2022 m.m. 2022-05-31 16:15:51 51.23 KB
Kovo mėnesio planas 2021-2022 m.m. 2022-05-31 16:15:51 49.83 KB
Vasario mėnesio planas 2021-2022m. m. 2022-05-31 16:15:51 44.75 KB
Sausio mėnesio planas 2021-2022 m. m. 2022-05-31 16:15:51 45.59 KB
Gruodžio mėnesio planas 2021-2022 m. m. 2022-05-31 16:15:51 40.01 KB
Lapkričio mėnesio planas 2021-2022 m. m. 2022-05-31 16:15:51 34.58 KB
Spalio mėnesio planas 2021-2022 m. m. 2022-05-31 16:15:51 42.63 KB
Rugsėjo mėnesio planas 2021-2022 m. m. 2022-05-31 16:15:51 32.78 KB
Kiti dokumentai
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. 2022-02-21 18:08:32 2.05 MB
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimo ir atnaujinimo lapas 2022-02-21 18:08:32 3.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 2022-03-25 15:49:08 436.16 KB
2020 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 2022-03-25 15:49:51 879.86 KB
2019 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 2022-03-25 15:50:40 873.49 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-12-31 31 2022-03-22 17:17:14 128.64 KB
Forma nr2 2021-12-31 141 2022-03-22 17:17:14 134.12 KB
Forma nr2 2021-12-31 151 2022-03-22 17:17:15 135.7 KB
Forma nr2 2021-12-31 1443 2022-03-22 17:17:15 128.08 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-09-30 31 2022-03-22 17:16:32 131.08 KB
Forma nr2 2021-09-30 141 2022-03-22 17:16:32 136.62 KB
Forma nr2 2021-09-30 151 2022-03-22 17:16:32 138.21 KB
Forma nr2 2021-09-30 1443 2022-03-22 17:16:33 130.49 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-06-30 31 2022-03-22 17:15:46 128.64 KB
Forma nr2 2021-06-30 141 2022-03-22 17:15:47 134.21 KB
Forma nr2 2021-06-30 151 2022-03-22 17:15:47 135.82 KB
Forma nr2 2021-06-30 1443 2022-03-22 17:15:47 128.06 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2021-03-31 31 2022-03-22 17:14:36 128.62 KB
Forma nr2 2021-03-31 141 2022-03-22 17:14:37 134.15 KB
Forma nr2 2021-03-31 151 2022-03-22 17:14:37 135.67 KB
Forma nr2 2021-03-31 1443 2022-03-22 17:14:37 127.89 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-12-31 141 2022-03-22 17:04:13 134.3 KB
Forma nr2 2020-12-31 31 2022-03-22 17:04:13 128.63 KB
Forma nr2 2020-12-31 151 2022-03-22 17:04:13 135.84 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-09-30 31 2022-03-22 17:03:15 130.93 KB
Forma nr2 2020-09-30 141 2022-03-22 17:03:15 136.64 KB
Forma nr2 2020-09-30 151 2022-03-22 17:03:16 138.18 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-06-30 31 2022-03-22 17:02:24 128.62 KB
Forma nr2 2020-06-30 141 2022-03-22 17:02:24 134.4 KB
Forma nr2 2020-06-30 151 2022-03-22 17:02:24 135.9 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2020-03-31 31 2022-03-22 17:01:27 128.61 KB
Forma nr2 2020-03-31 141 2022-03-22 17:01:27 134.35 KB
Forma nr2 2020-03-31 151 2022-03-22 17:01:27 135.86 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-12-31 31 2022-03-24 16:30:01 128.58 KB
Forma nr2 2019-12-31 141 2022-03-24 16:30:01 134.23 KB
Forma nr2 2019-12-31 151 2022-03-24 16:30:01 135.54 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-09-30 31 2022-03-24 16:26:13 131.31 KB
Forma nr2 2019-09-30 141 2022-03-24 16:26:13 136.99 KB
Forma nr2 2019-09-30 151 2022-03-24 16:26:14 138.28 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-06-30 31 2022-03-24 16:33:15 130.14 KB
Forma nr2 2019-06-30 141 2022-03-24 16:33:15 135.56 KB
Forma nr2 2019-06-30 151 2022-03-24 16:33:15 136.9 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Forma nr2 2019-03-31 31 2022-03-25 15:44:44 130.08 KB
Forma nr2 2019-03-31 141 2022-03-25 15:44:45 135.2 KB
Forma nr2 2019-03-31 151 2022-03-25 15:44:45 136.83 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Pirmokų adaptacijos mokykloje tyrimo ataskaita 2022 m. 2022-04-08 16:52:02 1.04 MB
Vidaus audito ataskaita 2021 m. 2022-04-08 16:52:02 7.27 MB
Tėvų globėjų ataskaita (2020 metai) 2022-04-08 16:52:02 333.57 KB
Mokyklos ataskaita už 2019 metus 2022-04-08 16:52:02 197.72 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
7-10 metų valgiaraštis ir neįgaliųjų vaikų valgiaraštis 2021-2022 m. m. 2021-12-28 09:52:27 375.18 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2021-08-20 22:40:52 7.48 MB
Mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-20 22:40:53 222.5 KB
Mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės 2021-08-20 22:40:53 197 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021-08-20 22:40:54 90 KB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-08-20 22:40:54 277.05 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. I pusmečio 2021-12-27 22:09:39 133.73 KB
Trakų pradinės mokyklos 2021 – 2022 m.m. II pusmečio neformalaus ugdymo tvarkaraštis 14.57 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-06-10 09:44:37 4.19 MB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 2022-06-10 09:52:02 36.59 KB
Darbuotojų veiksmai patyrus psichologinį smurtą 2022-06-10 09:53:18 93.02 KB
Pranešimo apie darbe patiriamą psichologinį smurtą forma 16.01 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m. 2022-02-21 18:08:32 2.05 MB
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimo ir atnaujinimo lapas 2022-02-21 18:08:32 3.11 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 4.36 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 107.13 KB
Asmens duomenų apsaugos pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės 106.48 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2022 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 348.79 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2021 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 297.47 KB
Svarbiausi Trakų pradinės mokyklos pasiekimai už 2021 mokslo metus 2022-05-31 16:06:43 15.72 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų 2019 m. patikrinimo apibendrinta informacija 2022-05-31 16:06:43 1.88 MB
Trakų pradinės mokyklos NMPP 2018 ataskaita 2022-05-31 16:06:43 285.84 KB
2017 m. m. IV klasių mokinių standartizuotų testų ataskaita 2022-05-31 16:06:43 813.63 KB
Mokinių priėmimas į mokyklą Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2022-05-16 14:37:28 31 KB
Centralizuoto priėmimo tvarka 2021-08-22 12:08:35 336.35 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2021-08-22 12:08:35 132.76 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2021-08-22 12:08:36 90.23 KB
Mokymosi sutartis  2022-04-19 10:17:38 88 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl konkurso komisijos sudarymo 2021-08-22 13:36:22 18.25 KB
Pamokų tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius Atnaujinta Dydis
Skyriaus nuostatai (atnaujinta) 2022-05-31 11:22:25 121.49 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2022-05-31 11:22:25 108.67 KB
Neįgaliųjų vaikų valgiaraštis 2021-2022 m. m. 2022-05-31 11:22:25 375.18 KB
Vyr. socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 22.79 KB
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.94 KB
Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 25.28 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 20.2 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.86 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
2021-01-21
Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros 2021-12-28 11:38:59 207.47 KB
Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo įstaigose būtinų sąlygų“ pakeitimo 2021-12-28 11:38:59 167.79 KB
2021-01-05
Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo 2021-12-28 11:38:05 233.56 KB
2020-11-10
Nutarimas dėl karantino paskelbimo 2021-12-28 11:37:20 315.37 KB
Rekomendacijos dėl vaikų izoliacijos 2021-12-28 11:37:21 117.54 KB
Vaikų priežiūra 2021-12-28 11:37:21 150.64 KB
Sprendimas dėl darbo sąlygų pakeitimo 2021-12-28 11:37:21 110.65 KB
2020-09-27
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būdų 2021-12-28 11:36:00 193.7 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimas 2021-12-28 11:36:00 138.33 KB
Rekomendacijos maitinimui ugdymo įstaigose 2021-12-28 11:36:00 150.3 KB
Ugdymo organizavimo tvarka 2020-21 m. m. pandemijos laikotarpiu 2021-12-28 11:36:00 129.99 KB
Tolerancijos diena Atnaujinta Dydis
Tarptautinės tolerancijos dienos informacinis naujienlaiškis 2021-12-29 16:03:48 1.95 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 15.96 KB
Sporto maniežo užimtumo grafikas 2022 m. 272.03 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Rekomenduojamos knygos 2022-04-06 12:33:27 76 KB