Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakinga

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas (8 528) 50 440

El. paštas Rašyti

Trakų pradinės mokyklos 2021–2022 m.m. II pusmečio neformalaus ugdymo tvarkaraštis

Savaitės diena

Užsiėmimo pavadinimas

Val.

skaičius

Laikas

Vieta

Vadovo vardas ir pavardė

Pirmadienis

,,Liaudies instrum. ansamblis 1–2 kl.“

,,Informatika 3c kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 4 kl.“

,,Konstravimas 4 kl.“

,,Dainavimas 1 kl.“

1

1

1

1

1

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

Aktų salė

Kompiuterių klasė

Sporto salė, maniežas

4a klasė

Muzikos kab.

Kastytis Mikiška

Jolanta Puodžiūnaitė

Rasa Alesionkaitė– Čirbienė

Audronė Civilkienė

Inta Steponavičienė

Antradienis

,,Kryptingas meninis ugdymas 3b kl.“

,,Darbščiosios rankos 1 kl.“

,,Dainavimas 2–3 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 3 kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3 kl.“

,,Dainavimas 2–4 kl.“

,,Anglų kalba 4 kl.“

,,Futbolas 1–2 kl.“

1

1

1

1

1

1

1

1

12.00–12.45

12.00–12.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.45–14.45

3b klasė

Tikybos kab.

Muzikos kab.

3d klasė

Sporto salė, maniežas

Aktų salė

Anglų kl. kab.

Sporto salė, maniežas

Girėnas Širbinskas

Daiva Januškevičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Rasa Lietuvninkienė

Rasa Alesionkaitė– Čirbienė

Inta Steponavičienė

Julija Zaleščevskaja

Vidmantas Zagurskas

Trečiadienis

,,Pasakų pasaulyje 2 kl.“

,,Judrieji žaidimai 2 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 3 kl.“

,,Informatika 3c kl.“

,,Jaunieji tyrinėtojai 4 kl.“

1

1

1

1

1

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

1b klasė

Sporto salė, maniežas

3d klasė

Kompiuterių klasė

4a klasė

Gina Taškuvienė

Žyvilė Kacelavičienė

Rasa Lietuvninkienė

Jolanta Puodžiūnaitė

Audronė Civilkienė

Ketvirtadienis

,,Įdomioji informatika 3 kl.“

,,Įdomioji informatika 4 kl.“

,,Pasakų pasaulyje 1 kl.“

,,Futbolas 1–2 kl.“

,,Liaudies instrum. ansamblis 3–4 kl.“

,,Futbolas 3–4 kl.“

1

1

1

1

1

1

12.00–12.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

13.00–13.45

14.00–15.00

Kompiuterių klasė

Kompiuterių klasė

1b klasė

Sporto salė , maniežas

Muzikos kab.

Sporto salė, maniežas

Audrė Butiutienė

Audrė Butiutienė

Gina Taškuvienė

Vidmantas Zagurskas

Kastytis Mikiška

Vidmantas Zagurskas

Penktadienis

,,Darbščiosios rankos 1 kl.“

,,Dainavimas 2–3 kl.“

1

1

12.00–12.45

13.00–13.45

Tikybos kab.

Muzikos kab.

Daiva Januškevičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė