Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-05-17 21:47 Naujiena sukurta: Vaiko diena
2. 2024-05-15 14:46 Naujiena atnaujinta: Projektas "Mano tėvelių ir senelių profesijos"
3. 2024-05-15 13:36 Dokumentas išstrintas: Pirmokų adaptacijos mokykloje tyrimo ataskaita 2022 m.
4. 2024-05-15 13:33 Dokumentas išstrintas: Mokyklos ataskaita už 2019 metus
5. 2024-05-15 13:33 Dokumentas išstrintas: Tėvų globėjų ataskaita (2020 metai)
6. 2024-05-15 09:48 Naujiena sukurta: Projektas "Mano tėvelių ir senelių profesijos"
7. 2024-05-10 14:28 Naujiena sukurta: Edukacinė išvyka į „Elnių SPA“
8. 2024-05-10 09:42 Naujiena sukurta: Susitikimas su rašytoju Selemonu Paltanavičiumi
9. 2024-05-10 09:26 Naujiena sukurta: Europos diena mūsų mokykloje
10. 2024-05-09 11:27 Dokumentas atnaujintas: 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planas
11. 2024-05-09 11:16 Dokumentas sukurtas: Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.
12. 2024-05-09 11:07 Dokumentas sukurtas: Biudžeto vykdymo ataskaitos 2023 m.
13. 2024-05-09 09:28 Naujiena sukurta: Kaip efektingai ir kūrybiškai atlikti su vaikais refleksiją?
14. 2024-05-08 13:08 Naujiena atnaujinta: Ketvirtų klasių mokinių diktanto konkursas ,,Aš moku rašyti"
15. 2024-05-08 12:19 Naujiena atnaujinta: Metų knygos rinkimai 2023
16. 2024-05-08 12:10 Naujiena sukurta: Ketvirtų klasių mokinių diktanto konkursas ,,Aš moku rašyti"
17. 2024-05-07 11:55 Puslapis atnaujintas: Mokinių draudimas
18. 2024-05-07 11:54 Puslapis atnaujintas: Dokumentai
19. 2024-05-07 11:54 Puslapis sukurtas: Mokinių draudimas
20. 2024-05-06 16:35 Naujiena atnaujinta: VISI MOKYKLOS MOKINIAI APDRAUSTI!
21. 2024-05-06 16:23 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
22. 2024-04-25 17:23 Naujiena sukurta: Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai mokykloje
23. 2024-04-25 16:22 Dokumentas sukurtas: Balandžio mėn. veiklos planas 2023-2024 m.m.
24. 2024-04-25 16:08 Naujiena atnaujinta: ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ
25. 2024-04-25 16:03 Naujiena sukurta: Pamoka su bendruomenės pareigūne V. Černiene
26. 2024-04-25 09:11 Naujiena sukurta: ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ
27. 2024-04-24 10:33 Naujiena sukurta: Ekskursija į Energetikos ir technikos muziejų
28. 2024-04-19 15:19 Dokumentas išstrintas: 2022-2023 m.m. Trakų pradinės mokyklos veiklos priežiūros planas
29. 2024-04-19 13:28 Puslapis atnaujintas: Mokyklinė uniforma
30. 2024-04-19 13:12 Puslapis atnaujintas: Darbo apmokėjimas
31. 2024-04-19 12:24 Dokumentas atnaujintas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 2
32. 2024-04-19 12:24 Dokumentas atnaujintas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 1
33. 2024-04-19 12:22 Dokumentas sukurtas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 2
34. 2024-04-19 12:21 Dokumentas sukurtas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema. Priedas Nr. 1
35. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Mokyklinių autobusiukų naudojimo tvarkos aprašas
36. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos lankomumo užtikrinimo ir pamokų pateisinimo tvarka
37. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Mokinių atleidimo nuo privalomų dalies ar visų pamokų lankymo tvarkos aprašas
38. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo aprašas
39. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas
40. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Trakų pradinės mokyklos pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
41. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas
42. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi Trakų pradinėje mokykloje tvarkos aprašas
43. 2024-04-19 12:18 Dokumentas atnaujintas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema
44. 2024-04-19 12:15 Puslapis atnaujintas: Darbo apmokėjimas
45. 2024-04-19 12:15 Dokumentas sukurtas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema
46. 2024-04-19 12:13 Dokumentas išstrintas: Trakų pradinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema
47. 2024-04-19 12:08 Puslapis išstrintas: Teisinė informacija
48. 2024-04-19 12:05 Dokumentas atnaujintas: Specialiosios-lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.
49. 2024-04-19 12:02 Puslapis atnaujintas: Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius
50. 2024-04-19 11:58 Dokumentas išstrintas: Neįgaliųjų vaikų valgiaraštis 2021-2022 m. m.

 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40