Kryptingas meninis ugdymas

Pasidžiaukime kryptingo meninio ugdymo (dailės) klasės mokinių darbais

 Kryptingo meninio ugdymo klasės mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo programą su papildoma neformalaus ugdymo pamoka. Šia neformalaus ugdymo veikla siekiama mokiniams padėti geriau įvaldyti tapymo techniką, perprasti tapybos subtilybes, suprasti kuriamąją darbo paskirtį, grožio kūrimą sieti su praktine veikla, integruoti vaikų meninę ir darbinę veiklą, remiantis spontaniška vaikų kūryba, skleisti ir plėtoti kiekvieno mokinio kūrybinius gebėjimus įvairia technika, įveikti pasitaikantį psichologinį nepasitikėjimą savo jėgomis, skatinti grožėtis gyvenamąja aplinka, ugdyti meilę gamtai ir gyvūnijai. Vaikai aktyviai ir sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir regioniniuose darbų konkursuose bei parodose.

 Pasidžiaukime keletu jų atliktų darbų.

Mokytojas - metodininkas Girėnas Širbinskas

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos