Vasario mėnesio veiklos planas

Veikla

Atsakingi

Data

Direkcinis pasitarimas:

1. Dėl konkursų organizavimo vasario mėnesį.

2. Dėl pirmokų priėmimo.

(priėmimas vyks nuo kovo 2 iki gegužės 29 d.)

A.Gumbaragienė,

I.Nevedomskienė,

S.Stasiūnaitė–Luskevičienė.

01-03

Gamtos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė,

2-4- klasių vadovai

02-04

Matematikos konkurso Kengūra registracija iki 02-06

Klasių vadovai

iki 02-06

Istorijos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė, 3-4 klasių mokytojai

02-10

Rajoninio diktanto konkurso „Aš moku rašyti“ organizacinio komiteto susirinkimas

Administracija, organizacinis komitetas

01-09

8.30 val.

Rajono meninio skaitymo konkursas

A.Gumbaragienė

02-10

Mokytojų gerosios patirties darbų pristatymas Trakų švietimo pagalbos tarnybai iki 02-14

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

iki 02-14

Respublikinė olimpiada „Lietuva mano – protėvių kraštas“

(S.Trakai)

L.Tylertienė, Ž.Kacelavičienė, R. Lietuvninkienė, J.Puodžiūnaitė

02-18

Mokyklinio diktanto konkursas

I.Nevedomskienė, 3-4 klasių mokytojai

02-19

2 pamoka

Mini mokymai „Mokymosi veiklos diferencijavimas“

I. Nevedomskienė, R.Alesionkaitė –Čirbienė, R. Kacelavičiūtė, L.Tylertienė, A.Pavilavičienė, J.Puodžiūnaitė,

V.Filonova, B.Janavičienė

02-23,25,26

nuo 13.00 val.  iki 16.30val.

Lietuvių kalbos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė, 2-4 klasių mokytojai

02-23

Anglų kalbos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė,

B.Janavičienė

02-24

Tarpklasinės 1-2 klasių estafečių varžybos

S.Stasiūnaitė–Luskevičienė,

1-2 klasių vadovai

Ketvirtą mėnesio savaitę

Rajoninės estafečių varžybos.

S.Stasiūnaitė–Luskevičienė

 

Kvalifikacijos kėlimas pagal UPC, Trakų švietimo pagalbos tarnybos renginių planus

I.Nevedomskienė

 

Pasirengimas matematikos konkursui Kengūra 2015

Klasių vadovai

Iki 03-19

2015 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija

2015 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyko jau aštuntą kartą. Mokyklos bendruomenė dalyvavo šeštą kartą. Pirmą kartą ši pilietinė akcija pradėta organizuoti 2008 metais. Sausio 13 -osios minėjimas yra puiki proga parodyti sau ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. Uždegdami atminimo žvakeles, prisiminėme tuos, kurie kovojo už Lietuvą ir žuvo dėl jos Laisvės. Prisiminėme visus, kurie brangino ir saugojo savo Tėvynę.

foto2

foto1

foto3

Kalėdinių renginių programa

DĖMESIO!

Kviečiu į biblioteką apsilankyti ir dalyvauti Kalėdinių renginių programoje

„VERČIAME BALTĄ ŽIEMOS KNYGĄ

Penktadienis (gruodžio 12 d.)

1-ma pertrauka.  Ryto pasakėlė su Direktore.

2-a pertrauka.  Muzikinis pasirodymas. Pasirodo 2b klasės mokiniai su muzikos mokytoja Sandra.

3-ia pertrauka. Dainuojame....su 4a klase ir muzikos mokytoja Sandra.

Po 4-ių pamokų  Penktadienio filmas „Rango“.

Pirmadienis (gruodžio 15 d.)

1-a pertrauka. Ryto pasakėlė su Direktore.

2-a pertrauka. Grupės „Šaltinėlio“ diskoteka su 2c ir 4b klasių mokiniais. Atsakinga mokytoja Inta.

3-ia pertrauka. Vaidinimas „Varniukas, kuris buvo Kitoks“. Vaidina 3c klasės mokiniai. Atsakinga mokytoja Žyvilė.

4-a pertrauka. Šv. Kalėdų istorijos inscenizacija. Veda tikybos mokytoja Daiva.

 Antradienis (gruodžio 16 d.)

1-ma pertrauka. Ryto pasakėlė su Direktore.

2-a pertrauka. Kalėdinių dainelių popuri su 4c klase ir muzikos mokytoja Sandra.

3-ia pertrauka. 3-4 kl. būrelio „Dainavimas“ pasirodymas. Atsakinga būrelio vadovė Sandra.

4-a pertrauka. 1-2 kl. būrelio „Dainavimas“ pasirodymas. Atsakinga būrelio vadovė Sandra.

10.30-13.00  leidyklos „Nieko rimto“ niekorimtiška kalėdinė mugė su žurnaliuku „Laimiukas“ ir dėde Sauliumi.

Trečiadienis (gruodžio 17 d.)

1-a pertrauka. Ryto pasakėlė su Direktore.

2-a pertrauka. Dainuojame angliškai. Atsakinga mokytoja Bronė.

3-ia pertrauka. Diskoteka su šokių būreliu. Atsakinga būrelio vadovė Liucija.

4-a pertrauka. Senoji animacija „Senelis Šaltis ir vasara“.

Bibliotekininkė

Tarptautinė tolerancijos diena

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA – KARTU KURKIME TOLERANCIJOS KNYGĄ!

VEIKLOS:

  • 1a ir 1c klasėje „Delniukų piešimas“ - mokytojos Audronė Civilkienė ir Rūta Kacelavičiūtė;
  • 2a klasė Tolerancijos situacijų analizė, pavyzdžių pateikimas ir piešimas – mokytoja Violeta Filonova;
  • 2b klasė Trumpametražinio multiplikacinio filmuko tolerancijos ir savitarpio pagalbos tema peržiūra, aptarimas, situacijos radimas ir perteikimas piešinyje- mokytoja Ramunė Bikauskienė;
  • 2c klasė „Būkime tolerantiški vieni kitiems. Kūrybinis darbas armonikėlė – mokytoja Gina Taškuvienė;
  • 3a klasė Ištraukos iš perskaitytų knygų Tolerancijos tema - mokytoja Liucija Tylertienė;
  • 3b klasė Tolerancijos knygos kūrimas - mokytoja Audronė Pavilavičienė;
  • 4a klasė Tolerancijos situacijų analizė, pavyzdžių pateikimas ir piešimas – mokytoja Rasa Lietuvninkienė;
  • 4b klasė Skaidrių kūrimas ir peržiūra  „Iš širdies į širdį“ – mokytoja Jolanta Puodžiūnaitė;
  • 4c klasė Tolerancijos pavyzdžių iš dabartinio gyvenimo ieškojimo ir analizavimas – mokytojas Girėnas Širbinskas; 
  • Piešinių ir ištraukų apipavidalinimas – socialinė pedagogė Vitalija Širbinskienė.

Darbai eksponuojami mokyklos stende ir skaitykloje

 tolerancija 3 1

tolerancija 3 2