Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų pradinės mokyklos nuostatai 2022-11-11 08:59:13 4.38 MB
Trakų pradinės mokyklos metodinės grupės nuostatai 2022-11-11 08:59:13 27.67 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-04-07 13:08:56 1.39 MB
Mokyklos tarybos nuostatai 817.58 KB
Tvarkos
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 959.58 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 24.69 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės tvarkos aprašas 2022m. 2023-01-31 09:20:57 0.98 MB
Lankomumo tvarka - praleistų pamokų pateisinimo kriterijai ir tvarka 2023-01-31 09:20:57 100.19 KB
Vadovėlių tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 23.01 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai TPM  2023-01-31 09:20:57 118.65 KB
Trakų pradinės mokyklos korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 4.19 MB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 36.91 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika TPM 2023-01-31 09:20:57 3.57 MB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo trakų pradinės mokyklos tvarkos aprašas 2023-01-31 09:20:57 158.58 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas 1 priedas 2023-01-31 09:20:57 34 KB
Trakų pradinės mokyklos patyčių registracijos žurnalas 3 priedas 2023-01-31 09:20:57 28 KB
Trakų pradinės mokyklos reagavimo į patyčias virtualioje erdvėje planas 4 priedas 2023-01-31 09:20:57 143.78 KB
Duomenų apsaugos politika TPM 2023-01-31 09:20:57 113.95 KB
Individualiai su mokytoju sulygstamos veiklos mokyklos bendruomenei 2023-01-31 09:20:57 27.67 KB
Darbo laiko sandaros lapelis 2023-01-31 09:20:57 12.02 KB
Mokyklos darbo apmokėjimo sistema 2021 TPM  2023-01-31 09:20:57 533.16 KB
Taisyklės
Komunikacinių technologijų naudojimo taisyklės TPM  2021-08-22 12:26:25 101.02 KB
Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės TPM 2021-08-22 12:28:48 110.5 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės TPM 2021-08-22 12:29:18 107.13 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2020 (atnaujinta) 2021-08-22 13:07:29 143.69 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2016 2021-08-22 13:07:29 94.5 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2015 2021-08-22 13:07:29 94 KB
Trakų pradinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės 2012 2021-08-22 13:07:30 80 KB
Sprendimai
Sprendimas dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo 15.96 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų plano patvirtinimo 2022-02-21 18:08:32 231.29 KB
Įsakymas dėl asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą 2022-02-21 18:08:32 239.11 KB
Priėmimas į mokyklą
Centralizuoto priėmimo tvarka 2023-01-16 11:08:57 336.35 KB
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2023 m. 2023-01-16 11:08:57 31 KB
Mokymosi sutartis  2023-01-16 11:08:57 88 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka (2021) 2023-01-16 11:08:57 132.76 KB
Sutikimas dėl duomenų apsaugos 2023-01-16 11:08:57 90.23 KB
Prašymai
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2022-12-12 16:09:06 971.93 KB
Formos
Prašymas dėl dorinio ugdymo 2022-09-08 15:11:43 25 KB
Prašymas dėl neformalaus švietimo (1) 2022-09-08 15:11:43 25.5 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2022-12-12 16:09:06 77.17 KB
Prašymas dėl išbraukimo iš neformaliojo švietimo programos sąrašo 2022-09-08 15:11:44 12.33 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pavakariai (2) 2022-11-07 09:17:14 12.53 KB
Sutikimas dėl pamokų vedimo kitose erdvėse 2022-09-08 15:11:44 14.05 KB
Prašymas dėl pailgintos darbo dienos grupės 2022-11-07 09:17:14 15.44 KB
Prašymas dėl mokinio atvykimo prieš pamokas 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl mokamo maitinimo pietūs 2022-09-08 15:11:44 12.44 KB
Prašymas dėl pamokų pateisinimo 2022-09-08 15:11:44 25.5 KB
Prašymas dėl pravažiavimo bilieto 2022-09-08 15:11:44 12.19 KB
Prašymas dėl savarankiško mokymo 2022-09-08 15:11:44 25 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos mokymo 2022-09-08 15:11:44 12.24 KB
Pranešimo apie patyčias forma 2022-09-08 15:11:44 21.42 KB
Pareigybės aprašai
Administracijos ir specialistų pareigybės aprašai
Bibliotekininko pareigybės aprašas 55.5 KB
Dir. pav. neform. ugdymui pareigybės aprašas 21.62 KB
Dir. pav. ugdymui pareigybės aprašas 21.48 KB
Logopedo pareigybės aprašas 17.81 KB
Psichologo pareigybės aprašas 22.55 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 19.66 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašas 18.2 KB
Mokytojų pareigybės aprašai
Anglų kalbos mokytojo pareigybės aprašas 18.44 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas 25.74 KB
Muzikos mokytojo pareigybės aprašas 17.58 KB
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašas 16.03 KB
Pradinių klasių mokytojo pareigybės aprašas 25.39 KB
Šokio mokytojo pareigybės aprašas 22.83 KB
Tikybos mokytojo pareigybės aprašas 19.5 KB
Techninio personalo pareigybės aprašai
Virėjo pareigybės aprašas 42.5 KB
Vyr. virėjo pareigybės aprašas 49 KB
Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigybės aprašas 48 KB
Vairuotojo pareigybės aprašas 66 KB
Valytojo pareigybės aprašas 608.92 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 749.18 KB
Darbininko pareigybės aprašas 399.45 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 430.31 KB
Priėmimas į priešmokyklinę grupę
Priešmokyklinė grupė. Prašymas dėl sutarties nutraukimo 2022-09-19 15:51:38 13.23 KB
Priešmokyklinė grupė dėl asmens duomenų 2022-09-19 15:51:38 44.44 KB
Priešmokyklinė grupė. Sutartis 2023-01-16 11:52:39 83.5 KB
Priešmokyklinė grupė. Sutarties priedas. 15.23 KB

Atnaujinta: 2023-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas