Darbo užmokestis

Trakų pradinė mokykla

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

 

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktorius

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

1

*

Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui 

1

*

IKT inžinierius, specialistas

1

*

Specialusis pedagogas

2

 

378,37

Socialinis pedagogas

1

*

Logopedas

1

*

Socialinis pedagogas

3

794,63

Psichologas

1

*

Bibliotekininkas

1

*

Mokytojo padėjėjas

4

398,25

Mokytojas

22

1518,59

Vyr. buhalteris

1

*

Ūkio dalies vedėjas

1

*

Statinių priežiūros darbuotojas

1

*

Sekretorius

1

*

Archyvaras

1

*

Darbininkas

3

160,50

Vairuotojas

 

1

*

Budėtojas

2

642,00

Kiemsargis

1

*

Valytojas

4

802,50

Vyr. virėjas

1

*

Virėjas

1

*

Virtuvės pagalbinis darbininkas

2

471,35

Vyr. socialinis darbuotojas

1

*

Socialinis darbuotojas

2

699,26

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9

719,34

Vyr. socialinis pedagogas

1

*

Neformalaus ugdymo pedagogas

6

535,37

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

Atnaujinta: 2023-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40