Vizija, misija, tikslas

Vizija

Patraukli, atvira naujovėms, draugiška, saugi pradinio ugdymo mokykla, auganti ir stiprėjanti su kiekvieno vaiko pažanga.

Misija

Besimokančiai bendruomenei teikti kokybišką šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį pradinį ugdymą, padėti įgyti sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.

Tikslas

Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40