Paskatinimai ir apdovanojimai

Džiaugiamės ir didžiuojamės!!!

2022 m. spalio 5 d. Trakų pradinės mokyklos mokytojai apdovanoti

Lietuvos Respublikos seimo narės Editos Rudelienės padėkomis:

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Rūta Kacelavičiūtė už prasmingą ir nuoširdų darbą ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus;

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Audronė Pavilavičienė už kruopštų, atsakingą ir nuoširdų ilgametį pedagoginį darbą

Psichologė Ugnė Bražėnienė už nuolatinę pagalbą stiprinant dvasinę pusiausvyrą bei ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Nevedomskienė už gebėjimą įveikti iššūkius ir kurti sėkmingą ugdymo procesą.

 

Trakų rajono savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus padėkomis:

Mokytoja metodininkė Rasa Alesionkaitė Čirbienė už puikų gebėjimą derinti mokymo(si) turinį su pažangiausiais ugdymo metodais;

Vyresnioji tikybos mokytoja Daiva Januškevičienė už gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir iššūkių, puoselėjant dvasines vertybes ir ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.

 

 

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40