Asmens duomenų apsauga

Už asmens duomenų apsaugą mokykloje atsakingas

Duomenų valdytojas, įgyvendindamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdamas užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą.


Duomenų valdytojo kontaktai:
Trakų pradinė mokykla
Birutės g. 42, Trakai
El. p. trakupradinemokykla@gmail.com
Tel. nr. (8 528) 55 586


Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Duomenų sauga“
El. p. dap@duomenu-sauga.lt
Tel. nr. +370 67243319


Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais arba paštu pateikiant duomenų valdytojo adresu. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis,
jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
17 straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L.
Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

 

Dokumentai

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-08-24 12:46:44 12.22 MB
Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu 2023-09-15 15:13:27 704.1 KB
Isakymas dėl duomenų apsaugos formų 2023-08-24 12:46:45 77.17 KB
Isakymas dėl formų patvirtinimo 2023-08-24 12:46:45 345.97 KB
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 959.58 KB
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę 2023-08-24 12:46:45 971.93 KB
Konfidencialumo įsipareigojimas 2023-08-24 12:46:45 693.31 KB
Konfidencialumo pasižadėjimas 2023-08-24 12:46:45 821 KB
Sutikimas dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo 2023-08-24 12:46:45 769.84 KB
Mokymų organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-19 12:24:39 36.91 KB
Sutikimas dėl mokinio asmens duomenų tvarkymo 2023-08-24 12:46:45 850.04 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (mokiniams ir jų atstovams) 2024-03-26 09:20:21 0.97 MB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (darbuotojams) 2023-08-24 12:46:45 954.72 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (kandidatams į darbuotojus) 2023-08-24 12:46:45 780.38 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (praktikantams) 2023-08-24 12:46:45 533.55 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (viešųjų pirkimų dalyviams) 2023-08-24 12:46:45 546.31 KB
Informacija apie asmens duomenų tvarkymą (nuomininkams) 2023-08-24 12:46:45 503.93 KB
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtas gaires, kurios skirtos vaikams ir paaugliams. 2023-08-24 12:46:45 187.58 KB

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40