Logopedas

Logopede mokykloje dirba

Gintarė Dobužinskienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Logopedo kontaktinės darbo valandos

Pirmadienis

8.30 - 14.00

Antradienis

8.30 - 14.00

Trečiadienis

8.30 - 14.30

Ketvirtadienis

8.30 - 14.00
Penktadienis 8.30 - 13.00

Logopedo paslaugos

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbėjimo,  kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Logopedo funkcijos:

 • organizuoja grupines ir pogrupines logopedines pratybas;
 • sudaro ir taiko darbe specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • moko taisyklingai tarti garsus;
 • lavina foneminę klausą;
 • moko garsinės analizės;
 • šalina kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumus;
 • ugdo rišliąją kalbą;
 • lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimui;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • rengia savo veiklos ataskaitą.

Labai svarbu disleksiją atpažinti ir nustatyti ankstyvame amžiuje, kad vaikai galėtų mokytis tokiu pat tempu, kaip ir jų bendraklasiai, todėl pateikiame patarimus mokytojams, mokiniams bei jų tėvams, kad suprasti, kas yra disleksija.

Atmintinė mokytojams apie disleksiją

 • Nekvieskite sunkiai skaitančio mokinio skaityti prieš klasę. Tikėtina – jam nepavyks, o bendraklasiai turės dar vieną priežastį patyčioms.
 • Daugumai disleksiją turinčių mokinių sunku kopijuoti informaciją, kurią pateikiate lentoje. Išeitis – šią informaciją pateikti mokiniams jau atspausdintą.
 • Rengdami užduotis, pateikite jas disleksijai draugišku šriftu (tai labai pradžiugins ir kitus mokinius!): naudokite Arial, Calibri ir panašius šriftus, kur vienodas raidės linijos storis (netinka Times New Roman); kiek didesnis teksto dydis (14 pt) ir didesni tarpai tarp teksto eilučių (1,5). Labai pagelbėja šiek tiek didesni tarpai tarp raidžių (Worde: pažymime tekstą, spaudžiame ctrl+d, renkamės skirtuką „Plačau“, skiltyje „Intervalas“ pasirenkame „Išplėstas“).  
 • Jeigu žinote, kad mokinys turi disleksiją – neignoruokite jo. Leiskite kalbėti, parodyti savo žinias. Leiskite atsakyti į klausimus žodžiu, apsvarstykite ir alternatyvias užduotis, pvz., žodinius pristatymus.
 • Kai mokinys atsiskaito raštu istorijos, biologijos, geografijos ar matematikos darbus, nemažinkite pažymio už gramatines klaidas – taip vaikas praras bet kokią galimybę pasiekti gerų rezultatų.
 • Stebėkite nuovargio požymius. Disleksiją turinys mokiniai turi daug daugiau stengtis nei kiti, kas juos išvargina. Ypač nuovargis pastebimas dienos pabaigoje.
 • Neapkraukite vizualaus turinio tekstu, venkite painių klausimų su keliais „suktais“ atsakymų variantais bei ilgais, sudėtingais sakiniais perteikiamų užduočių.
 • Nebarkite mokinių, turinčių disleksiją, kai jie pameta ar pamiršta dalykus – tai nutinka tiek dėl patiriamo nuovargio, tiek dėl to, kad disleksiją turinčių žmonių smegenys „sujungtos“ kiek kitaip. Juk negirdinčio vaiko nebartumėte dėl to, kad jis kažko neišgirdo.

Naudinga informacija

 • Sukurta Platforma, kurioje rasite įvairių vizualių sprendimų disleksijos tema. 
 • Patiriantiems skaitymo sunkumų, rekomenduokite virtualią ir nemokamą garsinių leidinių biblioteką ELVIS – čia yra įgarsintos mokiniams rekomenduojamos literatūros ir daug garsinių knygų prasmingam laisvalaikiui!
 • Skaitykite tinklaraštį apie skaitymo sutrikimus – čia tikros istorijos ir mokslu grįsta informacija.

 

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40