Logopedas

Logopede mokykloje dirba

Logopedė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Logopedo kontaktines darbo valandos

Logopedo nekontaktinės darbo valandos

Pietūs

Pirmadienis

     

Antradienis

     

Trečiadienis

     

Ketvirtadienis

     
Penktadienis      

Logopedo paslaugos

Tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, siekiant mokinio (vaiko) asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius (vaikus), turinčius kalbėjimo,  kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Logopedo funkcijos:

 • organizuoja grupines ir pogrupines logopedines pratybas;
 • sudaro ir taiko darbe specialiųjų poreikių mokinių kalbos ugdymo programas;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • moko taisyklingai tarti garsus;
 • lavina foneminę klausą;
 • moko garsinės analizės;
 • šalina kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumus;
 • ugdo rišliąją kalbą;
 • lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimui;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
 • rengia savo veiklos ataskaitą.
Atnaujinta: 2023-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas