Ugdymo organizavimas

Už pradinį ugdymą mokykloje atsakinga

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Nevedomskienė

Mokinių atostogos 2022-2023 m. m.

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Vasaros atostogos

2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso laikotarpiai (1- 4 klasės)

2022-2023 m. m.

1 pusmetis          2022-09-01     -      2023-01-19
2 pusmetis          2023-01-20     -      2023-06-07

Ugdymo proceso laikotarpiai (priešmokyklinio ugdymo grupė)

2022-2023 m. m.

1 pusmetis         2022-09-01     -       2023-01-19
2 pusmetis         2023-01-20     -       2023-05-31

Pamokų laikas

Klasės 1a, 1b, 1c, 1d

2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d

1 pamoka 8.00 - 8.35 8.00 - 8.45
2 pamoka 8.55 - 9.30 8.55 - 9.40
3 pamoka 9.50 - 10.25 9.50 - 10.35
4 pamoka 10.55 - 11.30 10.45 - 11.30
5 pamoka 12.00 - 12.35 12.00 - 12.45
6 pamoka 13.00 - 13.35 13.00 - 13.45

Ugdymo planas Atnaujinta Dydis
2021-2023 m. m. pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas 2023-01-30 15:32:03 63.18 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 2022-08-22 11:00:22 115.75 KB
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. v-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo 2022-08-22 11:00:22 93.91 KB
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas 2022-08-22 11:00:22 115.75 KB

 

Atnaujinta: 2023-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas