Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti mokykloje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge mokykloje dirba

Vitalija Širbinskienė Socialinė pedagogė

2009 m. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis - Penktadienis

8.00 - 16.00 val.

13.00-13.30 val.

 

Kontaktai Telefonas (8 528) 50 735

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo paslaugos

Tikslas - teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

 • įvertinti ir spręsti mokinių nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
 • teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • bendradarbiauja su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą ;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį;
 • organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais;
 • organizuoja nemokamo maitinimo tiekimą mokiniams.
Atnaujinta: 2022-07-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas