Rajoninės estafečių varžybos

Trakų pradinėje mokykloje vyko rajoninės pradinių klasių mokinių estafečių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  varžybos, kuriose dalyvavo komandos iš Rūdiškių gimnazijos, Lentvario pradinės mokyklos bei Trakų pradinės mokyklos. Mokiniai rungėsi devyneriose estafetėse. Rūdiškių gimnazijos komanda surinko 26 taškus ir laimėjo III- iąją vietą, Lentvario pradinės mokyklos komanda surinko  17 taškų ir jiems atiteko II-oji vieta, Trakų pradinės mokyklos komanda surinko 12 taškų ir iškovojo I-ąją vietą! Sveikiname 3-4 klasių komandą ir jos vadovę  Liuciją Tylertienę ir dėkojame  už ryžtą, greitas kojas ir puikius rezultatus.

IMG 6545

IMG 6546

Trakų pradinės mokyklos kovo mėnesio planas

Direkcinis pasitarimas:

1. Dėl rajono diktanto ir viktorinos konkurso „Aš moku rašyti“.

3. Dėl tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“.

4. Dėl Kovo 11 – osios Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimo mokykloje.

5. Dėl vidaus darbo priežiūros kovo mėnesį.

6. Dėl pirmokų priėmimo.

A.Gumbaragienė,

I.Nevedomskienė,

S.Stasiūnaitė – Luskevičienė.

03-02

Mokytojų gerosios patirties darbų paroda Trakų švietimo pagalbos tarnyboje.

Mokytojai pateikę darbus vasario mėnesį

03

Pirmokų priėmimas

A.Gumbaragienė,

I. Nevedomskienė, A.Novak

Nuo 03-02

Kaziuko mugė

Klasės pateikusios paraiškas direktorei

03

Rajono „Drasūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.

L. Tylertienė

03-03

Vaiko gerovės komisijos pasitarimas: Dėl patyčių, smurto prevencijos renginių mokykloje.

A.Gumbaragienė,A.Cijūnaitienė, S.Juodviršienė, V.Širbinskienė, J.Puodžiūnaitė

03-03

Vidaus darbo priežiūra:

1. Mokyklos dokumentacijos patikra.

2. Geroji mokytojų darbo patirtis.

A.Gumbaragienė, I.Nevedomskienė,

S.Stasiūnaitė – Luskevičienė.

03

1. Akcija „Lietuvai ir man“ – apyrankių gamyba.

2. Integruotos pasaulio pažinimo pamokos “Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metis“.

1-4 klasių vadovai

03-10

Rajono diktanto ir viktorinos konkursas „Aš moku rašyti“.

I.Nevedomskienė, Ž.Kacelavičienė, A.Civilkienė

03-10

Metodinė diena mokykloje rajono pradinių klasių mokytojams

Aktyvios klasės sprendimo pristatymas.

Atvira pamoka- viktorina 2b klasėje, projekto „Baltijos auksas“ pristatymas.

I. Nevedomskienė

„Aktyvios klasės“  projekto vadovė  L. Sergejevienė

R. Bikauskienė

03-10

Balandžio mėnesį planuojamas kasmetinis tradicinis rajono švietimo įstaigų projektinių darbų pristatymas- konkursas. Projektinius darbus į Trakų švietimo pagalbos tarnybą pristatyti  iki š. m balandžio 3 d.

Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Iki 04-03

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2015“.

I.Nevedomskienė,

1-4 klasių mokytojai

03-19

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2015“

Integruoti renginiai su neįgaliųjų grupės vaikais.

V.Širbinskienė, S.Stasiūnaitė-Luskevičienė, klasių vadovai,

03-23-29

Trakų rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiada

(Paluknio ,,Medeinos“ vidurinė mokykla)

4 klasių mokytojai

03-26

Gamtos konkursas „Esu gamtos dalelė“ Lentvario pradinėje mokykloje (Paraiškas teikti iki 03-24)

R. Lietuvninkienė

Ž.Kacelavičienė

03-31

Metodinis susirinkimas

(darbotvarkė derinama)

Ž.Kacelavičienė

03-31

„Visa Lietuva skaito vaikams“ – ilgalaikis projektas

R.Alesionkaitė-Čirbienė, 1b kl. mok.

 

Tarpklasinės šaškių varžybos

Tarpklasinės šaškių varžybos

Vasario 6 d. 44 mokyklos mokiniai dalyvavo  tarpklasinėse šaškių varžybose. Po 4 mokinius iš kiekvienos klasės rungėsi su paralelių klasių mokiniais. Rungtyniaujant keliais etapais, buvo išaiskinti 1-ų, 2-ų,3-ių ir 4-ų klasių 1-2 vietų laimėtojai. Tarp pirmokų geriausiai žaidė ir laimėjo 1-ąją vietą 1b klasės mokinys Ervinas Karpičius. 2-ąją vietą laimėjo 1a klasės mokinys Adrijus Simanavičius. Antrų klasių tarpe nugalėtoju  tapo 2c klasės mokinys Rokas Kairys. 2b klasės mokinys Vytis Kazlauskas iškovojo 2-ąją vietą. Trečiokų tarpe geriausiu šaškių žaidėju tapo 3a klasės mokinys Vytenis Kavaliauskas, antrąją vietą laimėjo 3b klasės atstovas –Simonas Ivanovas. Ketvirtokų kovos nustebino atkaklumu ir susikaupimu. Geriausiu ketvirtųjų klasių žaidėju tapo 4a klasės mokinys Edvin Nedvecki, o antrąją vietą pelnė 4a klasės mokinė Sonata Lenkauskaitė.

Skaityti daugiau: Tarpklasinės šaškių varžybos

Vasario mėnesio veiklos planas

Veikla

Atsakingi

Data

Direkcinis pasitarimas:

1. Dėl konkursų organizavimo vasario mėnesį.

2. Dėl pirmokų priėmimo.

(priėmimas vyks nuo kovo 2 iki gegužės 29 d.)

A.Gumbaragienė,

I.Nevedomskienė,

S.Stasiūnaitė–Luskevičienė.

01-03

Gamtos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė,

2-4- klasių vadovai

02-04

Matematikos konkurso Kengūra registracija iki 02-06

Klasių vadovai

iki 02-06

Istorijos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė, 3-4 klasių mokytojai

02-10

Rajoninio diktanto konkurso „Aš moku rašyti“ organizacinio komiteto susirinkimas

Administracija, organizacinis komitetas

01-09

8.30 val.

Rajono meninio skaitymo konkursas

A.Gumbaragienė

02-10

Mokytojų gerosios patirties darbų pristatymas Trakų švietimo pagalbos tarnybai iki 02-14

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

iki 02-14

Respublikinė olimpiada „Lietuva mano – protėvių kraštas“

(S.Trakai)

L.Tylertienė, Ž.Kacelavičienė, R. Lietuvninkienė, J.Puodžiūnaitė

02-18

Mokyklinio diktanto konkursas

I.Nevedomskienė, 3-4 klasių mokytojai

02-19

2 pamoka

Mini mokymai „Mokymosi veiklos diferencijavimas“

I. Nevedomskienė, R.Alesionkaitė –Čirbienė, R. Kacelavičiūtė, L.Tylertienė, A.Pavilavičienė, J.Puodžiūnaitė,

V.Filonova, B.Janavičienė

02-23,25,26

nuo 13.00 val.  iki 16.30val.

Lietuvių kalbos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė, 2-4 klasių mokytojai

02-23

Anglų kalbos Kengūros konkursas

I.Nevedomskienė,

B.Janavičienė

02-24

Tarpklasinės 1-2 klasių estafečių varžybos

S.Stasiūnaitė–Luskevičienė,

1-2 klasių vadovai

Ketvirtą mėnesio savaitę

Rajoninės estafečių varžybos.

S.Stasiūnaitė–Luskevičienė

 

Kvalifikacijos kėlimas pagal UPC, Trakų švietimo pagalbos tarnybos renginių planus

I.Nevedomskienė

 

Pasirengimas matematikos konkursui Kengūra 2015

Klasių vadovai

Iki 03-19