Neformalusis švietimas

 

Už neformalųjį švietimą mokykloje atsakinga

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas (8 528) 50 440

El. paštas Rašyti

Trakų pradinės mokyklos 2022–2023 m.m. I pusmečio neformalaus ugdymo tvarkaraštis

Savaitės diena

Užsiėmimo pavadinimas

Val.

skaičius

Laikas

Vieta

Vadovo vardas ir pavardė

Pirmadienis

,,Kryptingas meninis ugdymas 4b kl.“

,,Anglų kalba 1b kl.“

,,Anglų kalba 1d kl.“

,,Liaudies instrum. ansamblis 1-2 kl.“

,,Įdomioji informatika 4 kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“

,,Pasakų pasaulyje 1 kl.“

,,Dainavimas 2 kl.“

,,Stalo žaidimai 2-4 kl.“

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12.00-12.45

12.50-13.35

12.50-13.35

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

4b klasė

Anglų kalbos kab.

Anglų kalbos kab.

Aktų salė

Aktyvioji klasė

Sporto salė, maniežas

2b klasė

Muzikos kab.

1a klasė

Girėnas Širbinskas

Julija Zaleščevskaja

Lina Bujanovskaja

Kastytis Mikiška

Audrė Butiutienė

Žyvilė Kacelavičienė

Gina Taškuvienė

Inta Steponavičienė

Audronė Civilkienė

 

Antradienis

,,Smalsučiai 1 kl.“

,,Anglų kalba 1a kl.“

,,Darbščiosios rankos 1-4 kl.“

,,Dainavimas 3-4 kl.“

,,Judrieji žaidimai 1 kl.“

,,Rankdarbiai 2-4 kl.“

,,Įdomioji informatika 2 kl.“

,,Futbolas 1-2 kl.“

1

1

1

1

1

1

1

1

 

12.50-13.35

12.50-13.35

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.45-14.45

1c kl.

Anglų kalbos kab.

Tikybos kab.

Muzikos kab.

Sporto salė, maniežas

4a klasė

Aktyvioji klasė

Sporto salė, maniežas

Karolina Čiževskaja

Julija Zaleščevskaja

Daiva Januškevičienė

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė

Rasa Alesionkaitė- Čirbienė

Patricija Kunigonė

Audrė Butiutienė

Vidmantas Zagurskas

 

Trečiadienis

,,Anglų kalba 1c kl.“

,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs 3-4 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 4 kl.“

,,Informatika 3 kl.“

,,Stalo žaidimai 1 kl.“

,,Konstravimas 1-2 kl.“

,,Pasakų pasaulyje 2 kl.“

1

1

1

1

1

1

1

 

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

Anglų kalbos kab.

Sporto salė, maniežas

4d klasė

Kompiuterių klasė

1a klasė

2c klasė

2b klasė

Lina Bujanovskaja

Žyvilė Kacelavičienė

Rasa Lietuvninkienė

Jolanta Puodžiūnaitė

Audronė Civilkienė

Laura Grudzinskaitė

Gina Taškuvienė

Ketvirtadienis

,,Informatika 3 kl.“

,,Liaudies instrum. ansamblis 3-4 kl.“

,,Įdomieji darbeliai 4 kl.“

,,Judrieji žaidimai 2 kl.“

,,Futbolas 3-4 kl.“

1

1

1

1

1

 

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.00-13.45

13.45-14.45

Kompiuterių klasė

Aktų salė

4d kl.

Sporto salė, maniežas

Sporto salė, maniežas

Jolantas Puodžiūnaitė

Kastytis Mikiška

Rasa Lietuvninkienė

Rasa Alesionkaitė-Čirbienė

Vidmantas Zagurskas

Penktadienis

,,Darbščiosios rankos 1-4 kl.“

1

 

13.00-13.45

Tikybos kab.

Daiva Januškevičienė

 

Komercinių būrelių tvarkaraštis

Savaitės diena

Laikas

Vykdoma veikla

Vieta    

Atsakingas asmuo

Kontaktinis tel. Nr.

Pirmadienis 18.30-20.00 
 

Futbolo akademija ,,Trakai“ 

Maniežas, sporto salė

A. Steško

+370 634 50445

Antradienis

17.15-20.15

Karatė  Sporto salė

D. Petrikauskas

+370 608 88822

17,15- 19,30 Robotikos akademija 2 aukštas 4a kl. +370 5 25 25713
Trečiadienis 15,30- 18.15 Dali mentalinė akademija 1 aukštas 3d kl.  
18.30-20.00 Futbolo akademija "Trakai" Maniežas, sporto salė

A. Steško

+370 634 50445

Ketvirtadienis

17.15-20.15

Karatė 
 

Sporto salė

D. Petrikauskas

+370 608 88822

14.30- 18.15 Robotikos akademija 2 aukštas 4a kl. +370 5 2525713
Penktadienis 13.00-14.30

Šachmatai 1-4 kl.  

2 aukštas Muzikos kab.  
18.30-20.00 Vyrų krepšinio klubas "Galvė" Sporto salė V. Uldukis