Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius

Neįgalių vaikų socialinės globos skyrius

Vadovauja Vyr. socialinė darbuotoja Andželika Teresa Jachimovič

Kontakatai: Vyr. socialinės darbuotojos tel. Nr. (8 612) 21063

                   Skyriaus tel. Nr. (8 612) 37604

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimą vaikams  su negalia vykdo Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (Birutės g. 28, Trakai) arba skyriaus socialinis darbuotojas pagal gyvenamąją vietą. 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. Vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a);
 4. Neįgaliojo pažymėjimas ir jo kopija;
 5. Pažyma apie darbingo amžiaus šeimos narių pajamas už 3-is mėnesius iki kreipimosi dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
 6. Neįgalumo lygio pažyma ir jos kopija.

Dienos socialinės globos skyriuje teikiamos paslaugos:

 • bendrosios socialinės paslaugos;
 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, maitinimo organizavimo, asmens higienos, priežiūros, transporto organizavimo;
 • dienos socialinės globos paslaugos;
 • Palaikančio sveikatos priežiūros, socialinės-kultūrinės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitos paslaugos reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį.

Mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydis:

 1. Mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dydis apskaičiuojamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.
 2. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo interesais paslaugos teikiamos nemokamai.
 3. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už 2 VRP.

Organizuojamas užimtumas 8 valandas per dieną.

Vaikai užimami 7.00-17.00 valandomis ( įskaitant parvežimą autobusiuku iš namų ir atgal namo).

Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyrius Atnaujinta Dydis
Skyriaus nuostatai (atnaujinta) 2022-05-31 11:22:25 121.49 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2022-05-31 11:22:25 108.67 KB
Vyr. socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 22.79 KB
Socialinio darbuotojo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.94 KB
Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 25.28 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 20.2 KB
Neformaliojo ugdymo pedagogo pareigybės aprašas 2022-05-31 11:22:25 19.86 KB
Neįgaliųjų vaikų socialinės globos skyriaus tėvų įnašo lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2023-02-13 16:17:24 191.54 KB
Licencija socialinei globai teikti 2024-01-23 10:34:36 587.64 KB
Specialiosios-lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-04-19 12:05:20 291.29 KB

Licencija

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40