Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

2-as pusmetis

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1a 

 

1. Fizinis ugdymas 

1. Matematika

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Matematika

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Gamtos mokslai

3. Matematika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Matematika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Šokis

4. Dailė

4. Technologijos

4. Visuomeninis ugdymas

4. Fizinis ugdymas 

4. Dorinis ugdymas

5. Muzika 

5. Fizinis ugdymas

5. Muzika 

5. Prevencinė programa

5. Anglų kalba (n.u.)

 

6. Konsultacijos

 

 

 

Mokytojai: Asta Kuneikienė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja), Irina Rulevičienė (neformalaus ugdymo anglų kalbos mokytoja)

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1b 

 

1. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Matematika

1. Fizinis ugdymas 

2. Matematika

2. Dorinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Šokis 

2. Matematika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Gamtos mokslai

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Matematika

4. Muzika

4. Visuomeninis ugdymas

4. Dailė

5. Kryptingas meninis ugdymas

5. Muzika

5. Fizinis ugdymas 

5. Prevencinė programa

5. Technologijos

 

 

6. Konsultacijos

6. Anglų kalba (n.u.)

 

Mokytojai: Girėnas Širbinskas (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja),  Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja), Julija Zaleščevskaja (neformalaus ugdymo anglų kalbos mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1c 

 

1. Dorinis ugdymas

1. Matematika

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Fizinis ugdymas

2. Matematika

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Matematika

2. Matematika

2. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Šokis

3. Muzika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Muzika

4. Gamtos mokslai

4. Fizinis ugdymas

4. Visuomeninis ugdymas

5. Prevencinė programa

5. Fizinis ugdymas

5. Dailė

5. Technologijos

5. Konsultacijos

 

 

6. Anglų kalba (n. u.)

 

 

 

Mokytojai: Jolanta Puodžiūnaitė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja), Julija Zaleščevskaja (neformalaus ugdymo anglų kalbos mokytoja)

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1d

 

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Dorinis ugdymas

2. Fizinis ugdymas 

3. Muzika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Visuomeninis ugdymas

4. Matematika

4. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Gamtos mokslai

4. Šokis

4. Muzika 

5. Prevencinė programa

5. Dailė

5. Fizinis ugdymas 

5. Technologijos

5. Konsultacijos

 

 

 

6. Anglų kalba (n.u.)

 

Mokytojai: Rasa Lietuvninkienė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja),  Irina Rulevičienė (neformalaus ugdymo anglų kalbos mokytoja)

Klasė 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

2a 

 

 

1. Lietuvių kalba

1. Fizinis ugdymas 

1. Muzika 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Anglų kalba 

2. Matematika

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Matematika

3. Lietuvių kalba

3. Šokis

3. Matematika

4. Muzika 

4. Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

5.  Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių kalba

5. Anglų kalba 

5. Dorinis ugdymas 

   

6. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

 

Mokytojai: Audronė Civilkienė (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2b 

 

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Matematika

1. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Pasaulio pažinimas

2. Šokis 

2. Muzika 

2. Fizinis ugdymas 

3. Anglų kalba

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas

3. Muzika

4. Matematika

4. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba

4. Matematika

4. Lietuvių kalba

5. Dorinis ugdymas  

5. Lietuvių kalba

5. Dailė ir technologijos

5. Lietuvių kalba

5. Dailė ir technologijos

6. Prevencinė programa

 

6. Konsultacijos

 

 

Mokytojai: Rasa Alesionkaitė -Čirbienė (klasės mokytoja), Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja) Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2c

 

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

1. Anglų kalba 

1. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Šokis 

3. Lietuvių kalba

3. Muzika

3. Muzika

3. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Dorinis ugdymas 

4. Fizinis ugdymas

4. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių kalba

5. Anglų kalba 

5. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Prevencinė programa

 

6. Konsultacijos

   

Mokytojai: Karolina Čiževskaja  (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2d 

 

1. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Muzika

2. Muzika 

2. Šokis

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Fizinis ugdymas 

3. Matematika

4. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Anglų kalba 

4. Anglų kalba 

4.  Fizinis ugdymas

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos

5. Dorinis ugdymas 

5. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

   

6. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

 

Mokytojai: Rūta Kacelavičiūtė (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3a 

 

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Matematika

1. Fizinis ugdymas

1. Muzika 

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Anglų kalba

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Matematika

2. Matematika

2. Muzika

3. Matematika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Gamtos mokslai

4. Šokis

4. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Visuomeninis ugdymas

4. Matematika

5. Fizinis ugdymas 

5. Technologijos

5. Dailė

5. Dorinis ugdymas

5. Fizinis ugdymas 

 

6. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

6. Konsultacijos

 

Mokytojai: Violeta Filonova (klasės mokytoja), Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3b 

 

 

1. Anglų kalba

1. Matematika

1. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių kalba ir literatūra

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Muzika

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Gamtos mokslai

3. Matematika

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Matematika

3. Matematika

3. Matematika

4. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Dorinis ugdymas 

4. Muzika

4. Šokis

5. Visuomeninis ugdymas

5. Dailė

5. Anglų kalba 

5. Fizinis ugdymas

5. Technologijos

6. Konsultacijos

6. Prevencinė programa

 

 

 

Mokytojai: Gina Taškuvienė (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja),  Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3c 

 

1. Lietuvių kalba ir literatūra  

1. Anglų kalba 

1. Matematika

1. Šokis

1. Matematika

2. Muzika

2. Lietuvių kalba ir literatūra

2. Anglų kalba 

2. Matematika

2. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba ir literatūra

3. Dailė

4. Fizinis ugdymas 

4. Gamtos mokslai

4. Lietuvių kalba ir literatūra

4. Dorinis ugdymas 

4. Technologijos

5. Matematika

5. Matematika

5. Muzika

5. Visuomeninis ugdymas

5. Fizinis ugdymas 

 

6. Individuali konsultacija

6. Konsultacijos

6. Prevencinė programa

 

Mokytojai: Laura Grudzinskaitė(klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4a 

 

1. Lietuvių kalba

1. Muzika

1. Dorinis ugdymas

1. Lietuvių kalba

1. Šokis

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas

2. Fizinis ugdymas 

2. Matematika

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

4. Matematika

4. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

5. Lietuvių kalba

5. Prevencinė programa

5. Muzika 

5. Dailė ir technologijos

6. Anglų kalba

6. Konsultacijos

     

Mokytojai: Liucija Tylertienė (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4b 

 

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Anglų kalba 

1. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Matematika

2. Dorinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

3. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas 

4. Prevencinė programa

4. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Dailė ir technologijos

4. Matematika

5. Anglų kalba

5. Šokis 

5. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

5. Muzika

 

6. Konsultacijos

6. Muzika

 

 

Mokytojai: Audronė Pavilavičienė (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4c 

1.  Muzika

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

2.  Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Anglų kalba

2. Lietuvių kalba

3.  Fizinis ugdymas

3. Šokis

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas 

4.  Lietuvių kalba

4. Dorinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas

4. Muzika 

4. Pasaulio pažinimas

5.  Lietuvių kalba

5. Matematika

5. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

5. Prevencinė programa

 

6. Anglų kalba

 

 6. Konsultacijos

 

Mokytojai: Žyvilė Kacelavičienė (klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4d 

 

1. Muzika

1.Matematika

1 Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Muzika 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas

3. Fizinis ugdymas 

3.Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Matematika

4. Anglų kalba 

4. Anglų kalba

4. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

4 Pasaulio pažinimas

5. Matematika

5. Dorinis ugdymas 

5. Šokis

5. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

 

 

 

Mokytojai: Janina Kudrevičienė(klasės mokytoja),  Irina Rulevičienė (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja),  Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja) Loreta Kiškiūnienė (šokio mokytoja) 

 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40