Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

1-as pusmetis

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1a 

 

1. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Muzika 

3. Matematika

3. Šokis 

4. Dailė ir technologijos

4. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

4. Dorinis ugdymas 

5. Prevencinė programa

5. Muzika

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos

5. Konsultacijos

Mokytojai: Audronė Civilkienė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja)

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1b 

 

1. Lietuvių kalba

1. Fizinis ugdymas 

1. Šokis 

1. Matematika

1. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

2. Pasaulio pažinimas

2. Matematika

2. Lietuvių kalba  

2. Matematika

3. Muzika 

3. Dorinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Muzika 

4. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba

5. Prevencinė programa

5. Lietuvių kalba

5. Dailė ir technologijos

5.Dailė ir technologijos

5. Konsultacijos

Mokytojai: Rasa Alesionkaitė-Čirbienė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1c 

 

1. Dorinis ugdymas

1. Matematika

1. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių kalba

1. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Dailė ir technologijos

3. Matematika

4. Matematika

4. Muzika 

4. Šokis

4. Fizinis ugdymas 

4. Dailė ir technologijos

5. Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių kalba

5. Muzika

5. Konsultacijos

5. Prevencinė programa

Mokytojai: Karolina Čiževskaja (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja)  

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

1d

 

1. Fizinis ugdymas 

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Pasaulio pažinimas

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

3. Šokis  

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

4. Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas 

4. Matematika

4. Dailė ir technologijos

4. Muzika 

5. Muzika 

5. Dailė ir technologijos

5. Prevencinė programa

5. Dorinis ugdymas 

5. Konsultacijos

Mokytojai: Rūta Kacelavičiūtė (klasės mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

2a 

 

 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Muzika 

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Matematika

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Dorinis ugdymas 

3. Pasaulio pažinimas

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Muzika 

4. Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas 

4. Dailė ir technologijos

4. Šokis

5. Matematika

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos

5. Anglų kalba 

5. Pasaulio pažinimas

6. Konsultacijos

 

6. Prevencinė programa

   

Mokytojai: Violeta Filonova (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2b 

 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Matematika  

2. Anglų kalba 

2. Šokis 

2. Muzika 

2. Fizinis ugdymas 

3. Pasaulio pažinimas

3. Matematika

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių kalba

4. Anglų kalba

4. Dailė ir technologijos

4. Lietuvių kalba

4. Matematika

4. Matematika

5. Dorinis ugdymas  

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos

5. Pasaulio pažinimas 

5. Muzika 

 

6. Prevencinė programa ,,Obuolio draugai”

 

6. Konsultacijos

 

 

Mokytojai: Gina Taškuvienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

2c

 

1. Lietuvių kalba

1. Anglų kalba 

1. Lietuvių kalba

1. Anglų kalba 

1. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Matematika

2. Muzika 

2. Lietuvių kalba 

2. Šokis 

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba 

3. Matematika 

3. Matematika

3. Matematika

4. Dorinis ugdymas 

4. Fizinis ugdymas

4. Fizinis ugdymas 

4. Muzika 

4. Pasaulio pažinimas

5. Matematika

5. Lietuvių kalba

5. Pasaulio pažinimas 

5. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

6. Konsultacijos

 

6. Prevencinė programa

 

Mokytojai:  Laura Grudzinskaitė  (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3a 

 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių kalba

2. Muzika 

2. Šokis

2. Pasaulio pažinimas

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Matematika

3. Matematika

3. Matematika

3. Muzika

4. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

4. Anglų kalba 

4. Anglų kalba 

4. Fizinis ugdymas

5. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos

5. Dorinis ugdymas 

5. Prevencinė programa

5. Dailė ir technologijos

     

6. Konsultacijos

 

Mokytojai: Liucija Tylertienė(klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3b 

 

1. Anglų kalba 

1. Šokis

1. Anglų kalba 

1. Muzika 

1. Muzika   

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

2. Dorinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių kalba

3. Dailė ir technologijos

4. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Fizinis ugdymas 

5. Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių kalba

5. Prevencinė programa

5. Fizinis ugdymas 

 

6. Konsultacijos

 

 

 

Mokytojai: Audronė Pavilavičienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3c 

 

 

1. Matematika

1. Muzika

1. Fizinis ugdymas 

1. Fizinis ugdymas  

1. Anglų kalba 

2. Lietuvių kalba

2.Matematika

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Lietuvių kalba

3.Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Muzika

3. Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas

4. Dorinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos

5. Prevencinė programa

5. Anglų kalba 

5.Dailė ir technologijos

5. Šokis

 

6. Konsultacijos

     

Mokytojai: Žyvilė Kacelavičienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

3d 

 

1. Muzika 

1. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Lietuviu kalba

2. Anglų kalba 

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Muzika 

3. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba 

4. Fizinis ugdymas 

4. Matematika

4. Dailė ir technologijos

4. Dorinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas

5. Pasaulio pažinimas

5. Šokis 

5. Dailė ir technologijos

5. Prevencinė programa

5. Fizinis ugdymas 

 

6. Konsultacijos

 

 

 

Mokytojai: Janina Kudrevičienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

 Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4a 

 

1. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Šokis

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas 

3. Dorinis ugdymas

3. Matematika

3. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

4. Anglų kalba

5. Dailė ir technologijos

5. Anglų kalba 

5. Dailė ir technologijos

5. Muzika 

5. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

  

6. Muzika

   

Mokytojai: Asta Kuneikienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4b 

 

1. Matematika

1. Matematika  

1. Fizinis ugdymas

1. Matematika   

1. Matematika  

2. Anglų kalba 

2. Muzika 

2. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Muzika

3. Lietuvių kalba

3. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba 

3. Lietuvių kalba

3. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba

4. Šokis 

4. Lietuvių kalba

4. Pasaulio pažinimas

4. Lietuvių kalba

5. Kryptingas meninis ugdymas

5. Dailė ir technologijos

5. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas 

5. Dorinis ugdymas 

 

6. Dailė ir technologijos

 

6. Konsultacijos

6. Prevencinė programa

Mokytojai: Girėnas Širbinskas (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4c 

1.  Matematika 

1. Muzika 

1. Matematika

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

2.  Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Fizinis ugdymas 

2. Anglų kalba 

2. Anglų kalba

3.  Lietuvių kalba

3. Šokis 

3. Lietuvių kalba

3. Matematika

3. Fizinis ugdymas 

4.  Pasaulio pažinimas

4. Dorinis ugdymas 

4. Lietuvių kalba

4. Muzika 

4. Lietuvių kalba

5.  Dailė ir technologijos

5. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas 

5. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

6. Dailė ir technologijos

 

 

 

Mokytojai: Jolanta Puodžiūnaitė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja), Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja), Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

Klasė 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis  

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

4d 

 

1. Lietuvių kalba

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

2. Muzika 

2. Fizinis ugdymas 

2. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba 

3. Fizinis ugdymas 

3. Lietuvių kalba

3. Muzika 

3. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

4. Lietuvių kalba

4. Lietuvių kalba

4. Fizinis ugdymas 

5. Dailė ir technologijos

5. Dorinis ugdymas 

5. Šokis

5. Dailė ir technologijos

5. Anglų kalba 

6. Prevencinė programa

6. Konsultacijos

 

 

 

Mokytojai: Rasa Lietuvninkienė (klasės mokytoja), Lina Bujanovskaja (anglų kalbos mokytoja), Julija Zaleščevskaja (anglų kalbos mokytoja),  Inta Steponavičienė (muzikos mokytoja), Daiva Januškevičienė (tikybos mokytoja) Loreta Januškienė (šokio mokytoja) 

 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Draugiškas internetas