Metodinė grupė

Metodinės grupės sudėtis:

 • Pirmininkė - mokytoja metodininkė Asta Cijūnaitienė.
 • Sekretorė - vyr. mokytoja Karolina Čiževskaja.
 • Nariai atskirai neišskiriami.

Metodinės grupės funkcijos

 • Nustatyti Metodinės grupės veiklos prioritetus.
 • Teikti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais mokyklos vadovui.
 • Nagrinėti ugdymo turinio įgyvendinimo sėkmingumą.
 • Skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą mokyklos, rajono lygmeniu.
 • Plėtoti Metodinės grupės bendradarbiavimą su kitomis rajono, respublikos mokyklų metodinėmis grupėmis.
 • Aptarti mokytojų pateiktus ilgalaikius ugdymo planus, kryptingo meninio ugdymo bei neformalaus ugdymo programas  ir teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo.
 • Aptarti mokytojų parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones, ir, autoriams pritarus, inicijuoti jų sklaidą.
 • Prireikus dalyvauti vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikti metodines rekomendacijas.

Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40