Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis:

 • Pirmininkė - direktorė Dalia Šidlauskienė.

 • Sekretorė - dir. pavaduotoja neformaliam ugdymui Sandra Stasiūnaitė-Luskevičienė.

 • Nariai visi mokytojai.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą;
 • sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • svarsto mokinių elgesį;
 • teikia medžiagą Mokyklos tarybai dėl mokinių iki 16 metų šalinimo iš Mokyklos;
 • du kartus per metus (pasibaigus pusmečiams) išklauso švietimo pagalbą teikiančių specialistų, bibliotekininkės,  kitų tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančių asmenų informaciją;
 • svarsto papildomų darbų skyrimo tvarką mokiniams;
 • svarsto mokinių kėlimą į aukštesnę klasę;
 • 1-4 klasių mokiniai į aukštesnę klasę keliami Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka.
Atnaujinta: 2024-05-07
 • Elektroninis dienynas
 • Mokiniams
 • Tėvams
 • Mokyklos pristatymas
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40